Pravidla pro privilegovaný přístup k informacím

Zdůvodnění existence chráněné stránky

Smyslem systému umožňujícího privilegovaný přístup k informacím před jejich oficiálním termínem zveřejnění (tzv. poskytování informací pod embargem prostřednictvím chráněné stránky) je poskytnutí časového prostoru zástupcům relevantních odborných médií s významným mediálním a/nebo tržním dosahem pro redakční zpracování informací s cílem minimalizovat nepřesnosti při jejich prezentaci či interpretaci.

Pravidla udělení přístupu

O udělení přístupu na chráněnou stránku rozhoduje odbor komunikace sekce kancelář vždy na základě odůvodněné žádosti žadatele.

Kontakt

  • E-mail: media@cnb.cz
  • Telefon: +420 224 412 013

Seznam subjektů, jimž byl udělen privilegovaný přístup:

  • Bloomberg
  • ČTK
  • Thomson Reuters

Přehled informací zveřejňovaných na chráněné stránce

Harmonogram pravidelně zveřejňovaných informací je dostupný v Kalendáři. Vybrané informace však mohou být poskytnuty prostřednictvím chráněné stránky s časovým předstihem 15, 30 případně 60 minut.

Přehled informací zveřejňovaných
na chráněné stránce
(stav platný od 1. 1. 2017)
Dostupnost
na chráněné stránce
před termínem zveřejnění
Devizové obchody ČNB (data) 60 minut
Devizové rezervy ČNB (data1) 30 minut
Graf rizik inflační prognózy 60 minut
Investiční pozice ČR vůči zahraničí a zahraniční zadluženost (data, komentář) 30 minut
Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o HDP (komentář) 15 minut
Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace (komentář) 15 minut
Měnová báze ČNB (data) 30 minut
Harmonizovaný měnový přehled2 (data)
30 minut
Platební bilance – čtvrtletní (data, komentář) 30 minut
Platební bilance – měsíční (data, komentář) 30 minut
Stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy
(tisková zpráva)
60 minut
Zátěžové testy – banky
(tisková zpráva, výsledky, data)
60 minut
Zátěžové testy – pojišťovny
(tisková zpráva, výsledky, data)
60 minut
Záznam z jednání bankovní rady 60 minut
Zpráva o finanční stabilitě
(tisková zpráva, Zpráva o finanční stabilitě)
60 minut
Zpráva o měnové politice – kapitola "Rozhodnutí, aktuální výhled a jeho rizika"
(kapitola "Rozhodnutí, aktuální výhled a jeho rizika", tabulka klíčových makroekonomických indikátorů)
60 minut
Zpráva o měnové politice 60 minut

1 Na chráněné stránce je zveřejňována pouze časová řada devizových rezerv (struktura devizových rezerv je publikována bez embarga přímo ve veřejné části webu).

2 Sestavování Národního měnového přehledu bude ukončeno k 31. 1. 2017 (poslední data za prosinec 2016). Podrobné vysvětlení důvodů přechodu a popis hlavních rozdílů v definicích je uveden ve Zprávě o inflaci – I/2016 (str. 47 Box 2).