Petr Král: Inflace se udrží pod třemi procenty

Rozhovor s Petrem Králem, ředitelem sekce měnové
Marcela Augustová
(ČT24 13. 5. 2024, pořad Události ČT)
Klára Radilová (ČT24 13. 5. 2024, pořad 90’ ČT24)

„Není důvod propadat panice, že se inflace přesunula z přesné dvojky do horní hranice inflačního pásma. Pod třemi procenty se bude nacházet i ve zbytku letošního roku a příští rok by se měla opět postupně vrátit do těsné blízkosti dvouprocentního cíle ČNB,“ řekl ředitel sekce měnové Petr Král v rozhovoru pro ČT po zveřejnění údajů o dubnové inflaci.

Co také zaznělo:

„V dubnu jsme očekávali zrychlení meziroční inflace na 2,5 procenta, ve skutečnosti to bylo o 0,4 procentního bodu více. Přesněji řečeno, bylo to o 0,35 p.b., pokud bychom počítali inflaci z nezaokrouhlených dat. Na vině byl o něco rychlejší růst cen potravin a o něco větší meziroční zdražení cen pohonných hmot. Oboje jsou nejvíce kolísavé položky spotřebního koše a i v období nízké inflace jejich pohyb obvykle rozkolísává vývoj spotřebitelských cen v meziměsíčním i meziročním vyjádření.“

„Stejně jako jsme v uplynulých měsících upozorňovali, že by bylo předčasné jásat a slavit definitivní vítězství nad inflací, tak i teď nabádáme k tomu, abychom nepropadali panice, že se inflace posunula z přesné dvojky do horní poloviny tolerančního pásma.“

 „Potraviny nás na přelomu roku překvapovaly směrem dolů, protože jde o kolísavé položky a protože tam na přelomu roku byly mimořádné faktory jako změny sazeb DPH, mediální tlak na nezvyšování cen potravin a obecně přeceňování zboží začátkem roku, tak se některé cenové vlivy v této oblasti mohly pozdržet a dostáváme je do cen teď na jaře, kdy byly Velikonoce, druhý vrchol prodejní sezony v rámci roku. Takže z tohoto pohledu se spíš jedná o pravděpodobně jednorázový výkyv, který by se neměl opakovat a neměl by dlouhodobě urychlovat tempo cenového růstu.“

 „Podle údajů od benzinových pump došlo už v květnu ke zlevnění pohonných hmot v meziměsíčním vyjádření. Jeden klíčový dodavatel elektřiny a plynu na našem trhu oznámil snížení cen pro domácnosti od června a července. Domníváme se tedy, že inflace se bude pod třemi procenty nacházet i ve zbytku letošního roku a v příštím roce by se měla opět postupně vrátit do jeho těsné blízkosti.“

„Dosažení přesné hodnoty dvouprocentního cíle v uplynulých měsících bylo souhrou příznivých okolností, kdy zpomaloval růst regulovaných cen, to znamená zejména cen energií spojených s bydlením. Už druhým rokem setrvale klesá jádrová inflace a do toho se koncem loňského roku přidal výrazný meziroční propad cen potravin a cen pohonných hmot. A díky propadu těchto velice kolísavých položek spotřebitelského koše jsme se dostali přesně na tu dvojku a řekněme si to otevřeně, o něco dříve, než se všeobecně očekávalo.“

„Predikce se budou měnit, ale bude to v rámci zpracování další čtvrtletní makroekonomické prognózy během léta, která bude sloužit jako hlavní podklad pro srpnové měnové zasedání bankovní rady. Do té doby ještě proběhne červnové zasedání, kdy bude mít bankovní rada k dispozici interní vyhodnocení bilance rizik té stávající prognózy. Informací, která bude bankovní rada posuzovat, je mnohem víc, než je jen jedno pozorování inflace za duben. Bude to komplexní analýza nových informací, hlubší pohled na inflační tlaky ve střednědobém horizontu.“

„Už stávající prognóza avizovala určité zvýšení inflace během jarních měsíců, následně stabilizaci a pak zase zrychlení koncem roku související s loňskou srovnávací základnou. Inflace by se po většinu roku měla pohybovat v horní polovině tolerančního pásma dvouprocentního cíle.“

„Toleranční pásmo kolem našeho cíle by se dalo interpretovat spíše jako pásmo běžné kolísavosti inflace, protože držet inflaci v každém měsíci přesně na dvojce je prakticky nemožné.“

„Prognóza avizovala pohyb inflace v horní polovině tolerančního pásma a teprve s dokončením dezinflace u cen služeb. Ta je nejvíce setrvačná a zde ještě nejvíce doznívají vlivy minulé inflační vlny, včetně velice silného růstu mezd a marží podnikatelů, producentů a poskytovatelů služeb. Teprve s dosažením toho nízkého inflačního prostředí i v tomto segmentu a za předpokladu obnovení jen velice nízkého cenového růstu v segmentu elektřiny a plynu pro domácnosti, který už zpomalil oproti předchozím letům letos, ale ještě se pohybuje v nějaké širší historické perspektivě mnohem výše, než jsme byli zvyklí v období před, před energetickou krizí, tak za splnění těchto dvou podmínek můžeme čekat, že celková inflace se dlouhodobě ukotví v těsné blízkosti dvou procent, což naše prognóza předpokládá pro příští rok.“