Formulář podání dotazu, podnětu, upozornění elektronickou formou

Prostřednictvím tohoto formuláře je možné elektronicky zasílat podání (tj. dotaz, podnět, upozornění, stížnost, apod.) týkající se působnosti České národní banky.

Lhůta pro vyřízení podání zaslaného České národní bance je 30 dnů ode dne jeho doručení. Česká národní banka nevyřizuje anonymní podání, opakovaná podání a jinak nestandardní podání např. nesrozumitelného anebo zmatečného obsahu, obsahující vulgární výrazy nebo zaslané pouze na vědomí.

Česká národní banka zpracovává osobní údaje, bližší informace naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů, jež je dostupná na https://www.cnb.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju-a-pravni-ujednani/ochrana-osobnich-udaju/.

Přílohy

Jako přílohu lze připojit např. plnou moc, je-li podání činěno v zastoupení, smluvní dokumentaci, relevantní komunikaci s dohlíženým subjektem, apod.

Upozornění: Přijímány jsou přílohy pouze ve formátech: doc, docx, xls, xlsx, rtf, pdf, jpg, html, xml, msg. Velikost jednotlivých příloh nesmí překročit 1,5 MB.

Všechna pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.