Všeobecná ekonomická statistika

Všeobecná ekonomická statistika zachycuje široké spektrum informací o vývoji v oblasti tzv. reálné ekonomiky. Jejím obsahem jsou statistická data zjišťovaná a zpracovávaná Českou národní bankou, Českým statistickým úřadem a Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Struktura dat všeobecné ekonomické statistiky ve statistické databázi ARAD je členěna podle následujících oblastí:

 1. Statistická šetření ČNB
 2. Ceny
 3. Národní účty
 4. Produkce
 5. Zakázky a stavební povolení
 6. Mzdy a platy
 7. Zaměstnanost
 8. Nezaměstnanost
 9. Obchod
 10. Vnější ekonomické vztahy
 11. Bydlení

Česká národní banka provádí vlastní statistická šetření jednak samostatně na finančních trzích mezi analytiky velkých bank a brokerských společností, jednak mezi manažery nefinančních podniků, a to ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR na základě Dohody o spolupráci při společném šetření, která byla uzavřena v říjnu 2010. Šetření v nefinančních podnicích má čtvrtletní periodicitu, přičemž názory respondentů na očekávaný vývoj spotřebitelských a výrobních cen, vybraných makroekonomických a podnikových indikátorů, jakož i na další faktory ovlivňující jejich podnikatelskou činnost, jsou zjišťovány prostřednictvím standardizovaného dotazníku (doc, 194 kB).

Ze statistik Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí jsou přebírána vybraná klíčová data, která České národní bance slouží k analytickým účelům a na jejichž základě pak provádí další propočty jak pro vlastní potřeby, tak pro potřeby Evropské centrální banky.

Metodickým základem presentovaných statistických dat jsou mezinárodní účetní standardy ESA 2010, evropsky harmonizované statistické normy, jakož i vlastní metodika České národní banky a Evropské centrální banky. Statistická data, která byla  zpracována podle předchozích metodik platných pro příslušná časová období, jsou uložena v archívech jednotlivých sekcí.

Podrobnější charakteristika jednotlivých ukazatelů je uvedena v příslušných metodických listech.