Statistika finančních účtů – data

Finanční rozvaha1)

2024 AF2024q1 (xlsx, 19 kB)      
2023 AF2023q1 (xlsx, 16 kB) AF2023q2 (xlsx, 17 kB) AF2023q3 (xlsx, 16 kB) AF2023q4 (xlsx, 16 kB)
2022 AF2022q1 (xlsx, 20 kB) AF2022q2 (xlsx, 20 kB) AF2022q3 (xlsx, 16 kB) AF2022q4 (xlsx, 16 kB)
2021 AF2021q1 (xlsx, 20 kB) AF2021q2 (xlsx, 20 kB) AF2021q3 (xlsx, 20 kB) AF2021q4 (xlsx, 20 kB)
2020 AF2020q1 (xlsx, 20 kB) AF2020q2 (xlsx, 20 kB) AF2020q3 (xlsx, 20 kB) AF2020q4 (xlsx, 20 kB)

Finanční transakce

2024 F2024q1 (xlsx, 18 kB)      
2023 F2023q1 (xlsx, 16 kB) F2023q2 (xlsx, 15 kB) F2023q3 (xlsx, 16 kB) F2023q4 (xlsx, 16 kB)
2022 F2022q1 (xlsx, 18 kB) F2022q2 (xlsx, 18 kB) F2022q3 (xlsx, 15 kB) F2022q4 (xlsx, 15 kB)
2021 F2021q1 (xlsx, 18 kB) F2021q2 (xlsx, 18 kB) F2021q3 (xlsx, 18 kB) F2021q4 (xlsx, 18 kB)
2020 F2020q1 (xlsx, 18 kB) F2020q2 (xlsx, 18 kB) F2020q3 (xlsx, 18 kB) F2020q4 (xlsx, 18 kB)

Finanční rozvaha včetně protistran

2024 afc2024q1 (xlsx, 16 kB)      
2023 afc2023q1 (xlsx, 13 kB) afc2023q2 (xlsx, 13 kB) afc2023q3 (xlsx, 13 kB) afc2023q4 (xlsx, 13 kB)
2022 afc2022q1 (xlsx, 16 kB) afc2022q2 (xlsx, 16 kB) afc2022q3 (xlsx, 13 kB) afc2022q4 (xlsx, 13 kB)
2021 afc2021q1 (xlsx, 16 kB) afc2021q2 (xlsx, 16 kB) afc2021q3 (xlsx, 16 kB) afc2021q4 (xlsx, 16 kB)
2020 afc2020q1 (xlsx, 16 kB) afc2020q2 (xlsx, 16 kB) afc2020q3 (xlsx, 16 kB) afc2020q4 (xlsx, 16 kB)

Finanční transakce včetně protistran

2024 fc2024q1 (xlsx, 16 kB)      
2023 fc2023q1 (xlsx, 13 kB) fc2023q2 (xlsx, 13 kB) fc2023q3 (xlsx, 13 kB) fc2023q4 (xlsx, 13 kB)
2022 fc2022q1 (xlsx, 16 kB) fc2022q2 (xlsx, 16 kB) fc2022q3 (xlsx, 13 kB) fc2022q4 (xlsx, 13 kB)
2021 fc2021q1 (xlsx, 16 kB) fc2021q2 (xlsx, 16 kB) fc2021q3 (xlsx, 16 kB) fc2021q4 (xlsx, 16 kB)
2020 fc2020q1 (xlsx, 16 kB) fc2020q2 (xlsx, 16 kB) fc2020q3 (xlsx, 16 kB) fc2020q4 (xlsx, 16 kB)

Základní ukazatele statistiky finanční účtů

Základní ukazatele statistiky finanční účtů (xlsx, 24 kB)

Databáze časových řad (ARAD)

ARAD časové řady - statistika FÚ 


Poznámka:
1) Současně se sestavením finančních účtů za 4.Q 2017 byla provedena revize postupu propočtu finančních instrumentů AF.512 (Nekotované akcie) a AF.519 (Ostatní účasti). Aktualizovaný způsob sestavení statistiky za tyto finanční instrumenty využívá nových zdrojů dat. Pro AF.519 se dosavadní propočet, využívající registrovaný kapitál v nominální hodnotě mění na propočet vlastního kapitálu v účetní hodnotě (obdobně jako dosud v AF.512 a ve shodě s požadavky ESA2010). Pro AF.512 se odstraňuje dosavadní vliv odhadů za malé podniky nebo za chybějící data. Současně se pro oba instrumenty zpřesňuje propočet rozdělení závazků mezi sektory držitelů.
Na ostatní účasti v sektoru vlády má vliv metodická změna ve vykazování účastí vlády v mezinárodních rozvojových bankách, kdy finanční aktiva i závazky jsou sníženy o nesplacenou část kapitálu a vykazován je tak pouze kapitál splacený. Uvedená změna je realizací doporučení ECB a je v souladu s ESA2010 a s metodikou v aktualizované verzi Manuálu vládního deficitu a dluhu Eurostatu.