Šetření úvěrových podmínek bank

Šetření úvěrových podmínek přináší informace o vývoji na českém bankovním úvěrovém trhu, které ČNB získává čtyřikrát ročně prostřednictvím dotazníkového šetření. Shrnuje, kam se posouvají úvěrové standardy a podmínky pro poskytování úvěrů a jak se mění poptávka po úvěrech ze strany domácností i firem. Součástí šetření je také výhled očekávání komerčních bank ohledně vývoje úvěrového trhu v nejbližších měsících.

BLS
duben 2024
Úvěrové standardy banky u úvěrů nefinančním podnikům v prvním čtvrtletí 2024 neměnily. Poptávka podniků po úvěrech se snížila. K tomu přispívala stále zvýšená úroveň úrokových sazeb, avšak s nižší intenzitou než v předchozím období. U úvěrů domácnostem na bydlení banky úvěrové standardy uvolnily. Poptávka po úvěrech na bydlení dále vzrostla zejména vlivem očekávání zvýšené aktivity na rezidenčním trhu a postupného snižování úrokových sazeb v následujícím období. Poptávka po úvěrech na spotřebu se rovněž zvýšila. Podrobnosti (pdf, 1,4 MB).