Plán metodik

Plán nových metodik pro rok 2023 a rok 2024

Aktualizováno: 07. 11. 2023

Kód vykazovacího rámce (název) Kód metodiky (počátek její platnosti) Metodika publikována Možnost testování na TEST Doplňující věcné informace

KT
(Kapitálové trhy I.)

KT20230601
(01.06.2023)

 PROD a TEST
04.05.2023
Od 04.05.2023 Odkaz

EBA_IF
(EBA_IF)

EBA_IF_3.2.0.1
(30.06.2023)

 PROD a TEST
31.03.2023
  Odkaz

EBA_COREP
(EBA_COREP)

EBA_COREP_3.2.0.1
(30.06.2023)

 PROD a TEST
31.03.2023
  Odkaz

EBA_FINREP
(EBA_FINREP)

EBA_FINREP_3.2.1.1
(30.06.2023)

 PROD a TEST
31.03.2023
  Odkaz

POJIST
(Pojišťovnictví)

POJ20231201
(01.12.2023)

 TEST
12.10.2023  
Na TEST je vytvořena metodika POJ20230601 obsahující úpravy související s IFRS. Tato metodika zároveň slouží k testování daných úprav. Na PROD budou úpravy související s IFRS reálně implementovány do metodiky POJ20231201.

PROD
07.11.2023

Od 12.10.2023

 

PENZE
(Penz.společnosti)

PEF20231201
(01.12.2023)

PROD a TEST
26.10.2023
Od 26.10.2023  

SPOTUV
(PSÚ)

PSU20231201
(01.12.2023)

 PROD a TEST
09.10.2023
   

ZFS
(Zprostředkovatelé finančních služeb)

ZFS20231201
(01.12.2023)

 PROD a TEST
09.10.2023
   

PZI
(Přímé zahraniční investice)

PZI20231201
(01.12.2023)

     

ZTSP
(Zátěžové testy sektoru pojišťoven)

ZTSP20231201
(01.12.2023)

PROD a TEST
09.10.2023
   

FONDY
(Fondy)

FOFI20231201
(01.12.2023)

PROD a TEST
09.10.2023
Od 11.10.2023 Odkaz

KT
(Kapitálové trhy I.)

KT20231201
(01.12.2023)

 PROD a TEST
09.10.2023
Od 10.10.2023 Odkaz

EBA_ESG ad hoc sběr
(EBA_ESG)

EBA_ESG_3.3
(31.12.2023)

    Odkaz

EIOPA_PEPP
(EIOPA_PEPP)

EIOPA_PEPP_2.8.0
(31.12.2023)

     

EIOPA_S2
(EIOPA_S2)

EIOPA_S2_2.8.0
(31.12.2023)

TEST
12.10.2023
Od 12.10.2023  

AML
(Anti-Money Laundering (prevence praní špinavých peněz))

AML20231201
(31.12.2023)

PROD
08.04.2024
   

BANKY
(Bankovnictví)

METVB20240101
(01.01.2024)

 PROD a TEST
09.10.2023
Od 10.10.2023 Odkaz 1
Odkaz 2

ANA
(AnaCredit)

ANA20240101
(01.01.2024)

PROD a TEST
05.06.2023
Od 21.6.2023 Odkaz 

MKT
(Kapitálové trhy II.)

MKT20240101
(01.01.2024)

 TEST
30.6.2023
Od 8/2023 Odkaz

IPS
(Výkaznictví o platebních službách (PSD2))

IPS20240101
(01.01.2024)

 PROD a TEST
09.10.2023
Od 09.10.2023  

ECP
(Emitenti cenných papírů)

ECP20240101
(01.01.2024)

 PROD a TEST
09.10.2023
Od 09.10.2023  

POJIST
(Pojišťovnictví)

POJ20240301
(01.03.2024)

     

EBA_MREL
(EBA_MREL)

EBA_MREL_3.4
(30.06.2024)

TEST 28.02.2024 28.2.2024 Odkaz

EBA_IRRBB ad hoc
(EBA_IRRBB)

EBA_IRRBB_3.3
(31.12.2023)

PROD a TEST 29.11.2023 29.11.2023 Odkaz

EBA_IRRBB standardní sběr
(EBA_IRRBB)

EBA_IRRBB_3.4
(30.9.2024)

TEST 28.02.2024 28.02.2024 Odkaz

FONDY_DOKUMENTY
(Fondy a investiční společnosti - předkládané dokumenty)

FODOK20241201
(01.12.2024)

     

MKT
(Kapitálové trhy II.)

MKT20241201
(01.12.2024)

    Odkaz 

KT
(Kapitálové trhy I.)

KT20241201
(01.12.2024)

    Odkaz 

FONDY
(Fondy)

FOFI20241201
(01.12.2024)

    Odkaz

1) Dostupnost metodik na jednotlivých prostředích SDAT závisí na způsobu jejich vytváření:

  • Metodiky, které vznikají importem a transformací XBRL taxonomie do prostředí SDAT, jsou nejdříve dostupné na prostředí SDAT TEST, kde jsou rovnou k dispozici pro testování. Aktuálně se jedná o metodiky vykazovacích rámců vzniklých z taxonomií evropských dohledových agentur, které začínají prefixy EBA_ a EIOPA_. Na prostředí SDAT PROD jsou nasazovány v krátkém předstihu před jejich metodickou platností, zpravidla po poslední plánované aktualizaci příslušné verze taxonomie ze strany evropské agentury.
  • Metodiky, které jsou vytvářeny (projektovány) v ČNB, jsou v první fázi dostupné na prostředí SDAT PROD, protože na tomto prostředí probíhá manuální proces jejich tvorby pracovníky ČNB. Na prostředí SDAT TEST, které umožňuje zasílat testovací data, jsou nasazovány následně jednorázovým přesunem všech metodik z prostředí SDAT PROD na základě konsolidace požadavků na přesun.

Termíny budou do harmonogramu průběžně doplňovány.

Změny v platných metodikách jsou publikovány na k tomu určené stránce. V případě metodik vytvářených z XBRL taxonomií kopírují změny provedené v rámci oprav těchto taxonomií, nebo řeší jejich akutní nedostatky.

Informace o vykazovací povinnosti jsou vytvářeny a dostupné s publikací metodiky na produkčním prostředí, případně krátce po této události. Zároveň je i na testovacím prostředí vytvářena a udržována vykazovací povinnost, která pokud možno odpovídá reálným vykazovacím povinnostem, nicméně není na tomto prostředí garantována. Součástí evidence změn na stránce uvedené výše nejsou dílčí změny ve vykazovacích povinnostech. Tyto změny jsou komunikovány metodiky výkazů směrem k vykazujícím osobám, kterých se provedená úprava vykazovací povinnosti týká.