Dokumentace – technická specifikace

Technickou specifikaci tvoří následující sada dokumentů:

  Název Popis Verze Datum
0 Základní dokument Popisuje strukturu dokumentace SDAT. 1.0 29. 11. 2021
1 Popis systému Popisuje základní vlastnosti a architekturu se zaměřením na funkce určené pro externí uživatele. 1.1 11. 10. 2021
2 Metapopis vykazovací povinnosti Popisuje způsoby, kterými lze získat informace o metodikách vykazování a o vykazovací povinnosti – jak webovými službami, tak přes uživatelské rozhraní webové aplikace. 1.0 29. 11. 2021
3 Vykazování Popisuje způsoby, kterými lze zaslat Vydání výskytů výkazů podle předepsané vykazovací povinnosti a následně získat informace o stavu jejich zpracování. 1.3 9. 2. 2024
4 Vykazování – specifické případy Podrobnosti a rozcestník na samostatné dokumenty popisující specifické případy či způsoby vykazování. 1.4 11. 10. 2022
5 Technické informace Popisuje technické náležitosti jednotlivých komunikačních rozhraní. 1.1 14. 12. 2021
6 Katalog webových služeb Popisuje webové služby – primární rozhraní pro automatizované vykazování.

Doprovodné soubory:
1.3 17. 3. 2022
7 Popis jazyka kontrol Popisuje jazyk kontrol systému SDAT. K dispozici také rozšířený BNF zápis (aktualizováno 14. 5. 2020). 1.6 26. 10. 2022

Metodické podklady

Mapování mezi výkazy metodiky EBA a EU_Banky_DZ_OCP

Mapování aktuální metodiky EBA v 2.8 mezi strukturami MtS a strukturami EBA doplněné o připravované věcné změny v EBA metodice v2.9. Změny označují zejména změny struktur. Úplné rozdíly mezi metodikami v2.8 a v2.9 jsou publikovány na stránkách EBA spolu s ostatní dokumentací k příslušné metodice (DPM, ITS apod.): https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/reporting-framework-2.9
Dokument ČNB není technickou dokumentací, ale jedná se o pracovní metodickou pomůcku.

Metodické dotazy lze směřovat na adresu bd.stat@cnb.cz

Metodické materiály za oblast Solvency II

Metodické materiály za oblast Solvency II popisující nejvýraznější rozdíly oproti současnému vykazování prostřednictvím systému MtS-ISL-SÚD-SDNS.

Metodické materiály pro oblast MKT

Dokument popisující novou podobu metodiky vykazovacího rámce MKT v systému SDAT.