SDAT – sběr dat ČNB

 

Informace k systému SDAT

Systém SDAT slouží k plnění vykazovací povinnosti vůči České národní bance. K tomuto účelu systém poskytuje dvě možnosti, jejichž použití se může vzájemně doplňovat:

 1. webovou aplikaci pro koncové uživatele;
 2. rozhraní webových služeb pro automatizaci vykazování.

Základní informace o systému jsou k dispozici v tomto dokumentu jeho technické specifikace.

Adresa testovacího prostředí

Adresa produkčního prostředí

Pozn.: adresa pro webové služby akceptuje pouze Soap requesty typu POST autentizované komerčním certifikátem registrovaným v příslušném prostředí SDAT.

Aktuality

 • 18. 6. 2024 - Dne 21. 6. 2024 od 17:00 bude na SDAT PROD nasazována nová verze SDAT (1.93.9). Webová aplikace a webové služby budou po dobu nasazování nedostupné. Dokončení povýšení verze se předpokládá ve večerních hodinách, nejpozději až v průběhu 22. 6. 2024.
 • 14. 6. 2024 - Oblast EBA_MREL, obsahující drobné úpravy šablon, bude přesunuta do metodiky EBA v3.5, s prvním referenčním datem 31.12.2024. Metodika EBA_MREL 3.4, která byla nasazena na SDAT Test 28/2/2024 s platností 30.6.2024, nebude pro vykazování oblasti MREL relevantní. Pro období 6/2024 a 9/2024 se bude i nadále vykazovat dle metodiky EBA_MREL_3.2.1.0.
 • 5. 6. 2024 - Dne 19. 6. 2024 proběhne technologická odstávka prostředí SDAT PROD - v čase 13:00 až 16:00 budou webová aplikace i webové služby nedostupné.
 • 3. 4. 2024 - Na produkčním prostředí SDAT byly v metodice EBA_REM_3.2.2.0 nastaveny vykazovací povinnosti pro výkazy rem_bm (Remuneration Benchmarking) a rem_gap (Remuneration on gender pay gap) pro vybraný okruh subjektů.
 • 20. 03. 2024 - v testovacím prostředí SDAT byly nastaveny vykazovací povinnosti výkazu IRRBB - Interest rate risk in the Banking book.
 • 20. 03. 2024 - v části Informace k metodice EBA, Bankovnictví a DZ byl aktualizován Přehled výkazů a vykazovacích povinností dle EBA metodiky a ostatních dohledových výkazů pro banky a DZ, konkrétně byl doplněn přehled vykazovacích povinností v členění dle kategorie instituce pro výkaz IRRBB - Interest rate risk in the Banking book, s prvním referenčním datem 30. září 2024 (zde).
  V současnosti, v souladu s Obecnými pokyny k řízení úrokového rizika investičního portfolia EBA/GL/2018/02, jsou tyto údaje sbírány na národní úrovni ve výkazu Hlášení o úrokovém riziku. Se zahájením standardního sběru dle evropského harmonizovaného rámce bude sběr výkazů DISIFE23/DOZAS23 Hlášení o úrokovém riziku na národní úrovni ukončen.
  Výkazy COREP a výkazy FINREP, AE (Zatížení aktiv) a FP (Plány financování) zůstávají v metodice v3.4 beze změny.
  V rámci ostatních dohledových výkazů bude zahájen sběr dat výkazem STABIFE10 "Vybrané ukazatele k určení jiných systémově významných institucí" s prvním referenčním datem 30. červen 2024.
 • 28. 2. 2024 - Na SDAT TEST byla nasazena nová metodika EBA 3.4 obsahující úpravy v rámcích MREL s platností od 30.6.2024 a  IRRBB s platností od 30.9.2024 (bude se jednat již o standardní sběr dle příslušného nařízení - ITS on supervisory reporting with regard to IRRBB)
 • 15. 2. 2024 - Od 1. 3. 2024 bude změněna adresa pro odesílání automatických e-mailů ze systému SDAT (PROD i TEST prostředí). Stávající adresa +SDATOperators@cnb.cz bude nahrazena za sdat@cnb.cz, tj. za stejnou adresu, která nyní slouží pro komunikaci s podporou systému. Pokud byla původní adresa využívána pro automatizaci nebo filtrování komunikace, bude nutné v příslušných systémech nebo filtrech adresu změnit; v opačném případě je úprava bez dopadu - pouze se mění odesílatel.
 • 9. 2. 2024 - V dokumentu technické specifikace TS-3 Vykazování byl opraven popis očekávané akce OPRAVIT u stavu Výskytu výkazu PREDBEZNE_SPLNENO tak, aby odpovídal chování systému od verze 1.92.5 nasazené 13. 10. 2023. V případě, že u některé Skupiny MVK, jejímž je výskyt účastníkem, nebyla splněna kontrola se závažností "Závažná", je atribut Očekávaná akce nastaven na hodnotu OPRAVIT jak u vlastníka Výskytu výkazu, tak i člena.
 • 9. 1. 2024 - Ve vykazovacím rámci MKT mohlo od metodiky 20240101 dojít k nesprávnému vyhodnocení MVK kontrol - příčinou byla technická chyba ve vyhodnocování kontroly 226 (ve skupině MVK TRAF11_01 - Kontrola mezi výkazy TRAFIM11, TRAFIM10, TRAFIM20, TRAFIM00, TRAFIM30, REFFIM10, PERFIM30). Problém ve vyhodnocování kontroly 226 mohl zasáhnout výsledky v protokolech MVK celkově. Z tohoto důvodu bude běh MVK spuštěný dne 10. 1. 2024 ve 04:00 kontrolovat všechny transakce zaslané do SDAT od 3. 1. 2024.
 • 4. 1. 2024 - Transformace dat výkazu TRAFIM30 do nové podoby byla dokončena.
  • Je možné zahájit vykazování tohoto výkazu od výskytu za 3.1.2024.
  • Mezivýkazové kontroly (MVK) budou spuštěny 5.1.2024 v 04:00
  • Velmi doporučujeme do této doby vykázat prostřednictvím TRAFIM30 pokyny, které budou v rámci MVK kontrolovány na transakce v souvisejících výkazech vykázaných v čase odstávky TRAFIM30.

Archiv aktualit: 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023