Vybrané právní předpisy ke statistice ČNB

Upozornění:
Níže uvedené znění právních předpisů je pouze informativní. Autentické znění je uveřejněno v tištěné podobě ve Sbírce zákonů nebo ve Věstníku ČNB.