Provozní informace k dohledové statistice

Způsoby doručení požadovaných informací do České národní banky se liší podle druhu a četnosti zasílání. Používají se následující způsoby:

  • pro pravidelné informace předkládaných prostřednictvím výkazů a hlášení systém SDAT, který nabízí základní způsoby předávání dat do ČNB (SDAT webová aplikace, Web Services)
  • pro neautomatizované předkládání informací speciální adresy elektronické pošty nebo datová schránka České národní banky.

Příručky a jiné materiály týkající se provozních záležitostí reportingu: