Legislativní rámec dohledové statistiky

Dohledová statistika vychází z vyhlášek ČNB a z přímo použitelných předpisů Evropské unie týkajících se reportingu. Kromě toho jsou příslušné subjekty povinny plnit i některé jednorázové informační povinnosti, které vyplývají přímo z jednotlivých sektorových zákonů a vyhlášek, jejichž forma není dále upravována. Subjekty finančního trhu kromě výkazů a hlášení pro dohled předkládají České národní bance i výkazy, které podporují její další činnosti v rámci měnové a bankovní statistiky, statistiky platební bilance, statistiky finančních účtů atd.