Předpisy k CEÚ

Základním právním předpisem, upravujícím zřízení a provoz CEÚ, je zákon č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů (externí odkaz) (dále jen „zákon o CEÚ“) a s ním související zákon č. 301/2016 Sb. (externí odkaz), kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů. Zákon o CEÚ byl novelizován v rámci zákona č. 527/2020 Sb., část 22. (externí odkaz).

Formální náležitosti, strukturu, formát a způsob předání nebo doručení předmětných informací v rámci CEÚ detailněji upravuje vyhláška č. 30/2017 Sb. (pdf, 293 kB) k provedení zákona o centrální evidenci účtů.