Informace pro instituce

Tato stránka je určena institucím, které mají zákonnou povinnost zasílat do CEÚ údaje o účtech resp. bezpečnostních schránkách a o osobách, které mají k účtům resp. k bezpečnostním schránkám vztah, tj. jejich majitelích, disponentech, skutečných majitelích, osobách s plnou mocí a obsahuje konkrétní technické a metodické informace, důležité pro hladké a bezchybné zajištění této jejich povinnosti.

1. Výkaz pro CEÚ v aplikaci SDAT

Na internetových stránkách aplikace SDAT – oblast CEÚ, metodika CEU20211201, jsou zveřejněny platné metodické informace k výkazu CEUSIFE10 „Denní přehled změn v účtech vedených úvěrovou institucí“ – akronym CEÚ (ČNB) 10-99.

Obecný popis metodiky výkazu CEUSIFE10  – Denní přehled změn v účtech a bezpečnostních schránkách.

Výkaz CEUSIFE10 je rozdělen do třech datových oblastí, jejichž popisy uvádí následující odkazy:

  1. Datová oblast – CEU10_11 – Změny v okruhu účtů
  2. Datová oblast – CEU10_21 – Zrušené účty
  3. Datová oblast – CEU10_31 – Změny v okruhu bezpečnostních schránek

Výkaz lze v aplikaci SDAT zasílat do:

  1. Testovacího prostředí – slouží k testovacím účelům zasílání výkazu. Úroveň zabezpečení dat odpovídá účelu, tzn. je doporučena anonymizace zasílaných dat.
  2. Produkčního prostředí – slouží k zasílání produkčních dat v rámci výkazu.

2. Předání aktuálně platných údajů do CEÚ

ČNB zahájila zápis údajů do databáze centrální evidence účtů podle § 4 zákona č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů dnem 1. července 2017, jak uvádí v Oznámení České národní banky podle § 19 odst. 1 zákona č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů, k zahájení zápisu údajů do centrální evidence účtů (pdf, 251 kB).

ČNB v souladu s novelou zákona č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů, zahajuje dnem 1. prosince 2021 zápis údajů do centrální evidence účtů podle § 4  tohoto zákona, které se přede dnem nabytí účinnosti novely tohoto zákona do centrální evidence účtů nezapisovaly, dle Oznámení České národní banky k zahájení zápisu údajů do centrální evidence účtů ze dne 30. června 2021 (pdf, 394 kB).