ARAD – systém časových řad

ARAD je veřejná databáze, která je součástí informačního servisu České národní banky. Systém prezentuje jednotným způsobem v  časových řadách agregované údaje za jednotlivé statistiky a oblasti finančního trhu.

Aplikace je dostupná na adrese https://www.cnb.cz/arad/#/cs/home
Informace o systému jsou dostupné na https://www.cnb.cz/arad/#/cs/documentation