Co je nového v AnaCredit

Přihlásit se k odběru avíz při aktualizaci této stránky.

Zde jsou zařazována zpravidla upozornění na nové informace v rámci kapitoly AnaCredit. Informace, které jsou prezentovány prostřednictvím častých otázek a odpovědí - AnaCredit (otázky a odpovědi), jsou aktualizovány samostatně a zde mohou být jen stručně zmíněné.


 • 20. 6. 2024 - AnaCredit: publikace nové verze souboru kontrol SDAT AnaCredit v4.7.
 • 6. 6. 2024 - AnaCredit: aktualizace dokumentu Národní specifika vykazování, aktulizace souboru mapping DQI - doplnění nenamapovaných sektorů.
 • 4. 6. 2024 - AnaCredit: publikace nové verze CSV_TOOL_v1.12. Nová verze odstraňuje chybu formátování u sektoru domácností ve FINREP.
 • 16. 5. 2024 - AnaCredit: publikace nové verze souboru kontrol SDAT AnaCredit v4.6 - zmírnění závažnosti kontroly PL1001 na potvrzení.
 • 11. 4. 2024 - AnaCredit: publikace nové verze souboru kontrol SDAT AnaCredit v4.5 - oprava překlepu v definici kontroly CT0290 (bez dopadu do definice kontroly v SDAT).
 • 4. 4. 2024 - AnaCredit: publikace nové verze souboru kontrol SDAT AnaCredit v4.4 - deaktivace kontroly CN0940 - nyní je možné vykazovat podrozvahu také u instrumentů typu vklad.
 • 2. 4. 2024 - AnaCredit: publikace nové verze souboru kontrol SDAT AnaCredit v4.3 - úprava kontroly PL0654 o hodnoty NTAP, NTRQ.
 • 20.3. 2024 - RIAD: publikace nové verze souboru Referenční data, úprava FAQ.
 • 11. 3. 2024 - AnaCredit: publikace nové verze souboru kontrol SDAT AnaCredit v4.2 - úprava kontroly CN8350 o hodnotu NTRQ.
 • 6. 3. 2024 - AnaCredit: publikace nové verze souboru kontrol SDAT AnaCredit v4.1. Publikace aktualizované verze dokumentu Národní specifika vykazování do AnaCredit v2.3.
 • 22. 2. 2024 - AnaCredit: publikace nové verze souboru kontrol SDAT AnaCredit v4.0 - deaktivace (vypnutí) kontroly PL0258 a úprava definice kontroly PL0354.
 • 21. 2. 2024 - RIAD: web aplikace s funkcionalitou Poznámky vystavena na prostředí RIAD Produkce.
 • 6. 2. 2024 - AnaCredit: aktualizace dokumentu Národní specifika vykazování z důvodu vypnutí kontroly RIAD v rámci kontrol věrohodnosti DQI.
 • 2. 2. 2024 - AnaCredit: publikace souborů metodiky ANA20240101 v standardní podobě; aktualizace souboru kontroly SDAT AnaCredit v3.9 - zmírnění kontroly PL0850 na potvrzení.
 • 26. 1. 2024 - RIAD: informace o webové aplikaci s funkcionalitou Poznámky na prostředí RIAD Test.
 • 12. 1. 2024 - AnaCredit: publikace opravného souboru AnaCredit_report_strukcture pro metodiku ANA20240101 (v zip souboru podkladů k metodice). Jednalo se pouze o opravu popisu datového typu atributu ANA0050.
 • 4. 1. 2024 - AnaCredit: publikace nové verze souboru se změnami platnými pro metodiku ANA20240101 (oprava kontroly CT7530 pro povolené/nepovolené debety).
 • 11. 12. 2023 - AnaCredit: publikace nové verze souboru se změnami platnými pro metodiku ANA20240101 (úprava kontroly CT7530 na RIAD - zmírnění požadavku na vyplnění tzv. velikostních atributů v RIAD pro dlužníky z kategorie S15).
 • 4. 12. 2023 - RIAD: vystavení nových verzí souborů Referenční data a Nástroje pro gen. vstupní zprávy. 
 • 23. 11. 2023 - RIAD: informace o úpravách vstupních kontrol. 
 • 14. 11. 2023 - AnaCredit: publikace nové verze souboru se změnami platnými pro metodiku ANA20240101 (úprava kontroly PL0258).
 • 26. 10. 2023 - RIAD: informace o publikaci technické specifikace - přílohy, verze 4.8. 
 • 19. 10. 2023 - AnaCredit: publikace nové verze souboru se změnami platnými pro metodiku ANA20240101 (dvě drobné úpravy kontrol).
 • 25. 9. 2023 - AnaCredit: aktualizace souboru Kontroly_SDAT_AnaCredit_v2.5; publikace nové verze souboru se změnami platnými pro metodiku ANA20240101. RIAD: aktualizace souborů a úprava zprávy List na produkci.
 • 15. 9. 2023 - RIAD: informace o doplnění časových údajů do zprávy List a vystavení na RIAD Test.
 • 5. 9. 2023 - AnaCredit: publikace nové verze souboru se změnami platnými pro metodiku ANA20240101 (úprava kontroly CN0814).
 • 31. 8. 2023 - RIAD: informace o nasazení kontroly konzistence vel. atributů
 • 22. 6. 2023 - AnaCredit: zahájení testování metodiky ANA20240101 v systému SDAT Test.
 • 2. 6. 2023 - AnaCredit: publikace finální verze podkladů pro novou metodiku ANA20240101.
 • 16. 5. 2023 - RIAD: informace o nové verzi na produkčním prostředí, aktualizace FAQ.
 • 20. 4. 2023 - RIAD: informace o nové verzi (velikostní atributy) na RIAD Test, plán vystavení na produkci.
 • 12. 4. 2023 - AnaCredit: aktualizace dokumentu Národní specifika vykazování AnaCredit v2.1.
 • 5. 4. 2023 - RIAD: informace o plánovaných odstávkách.
 • 9. 3. 2023 - RIAD: vystavení nové verze s podporou anonymizace na produkční prostředí.
 • 7. 3. 2023 - AnaCredit: aktualizace dokumentu Národní specifika vykazování AnaCredit v2.0 - přepracování dokumentu především z formální stránky a vnoření dalších metodických dokumentů přímo do národních specifik AnaCredit. 
 • 10. 2. 2023 - AnaCredit: publikace souboru s podklady pro novou metodiku ANA20240101.
 • 20. 1. 2023 - RIAD: informace o aktualizaci souborů a přípravách nové verze (anonymizace, velikostní atributy).
 • 16. 12. 2022 - AnaCredit: aktualizace dokumentu Národní specifika vykazování AnaCredit v1.26 a souboru Kontroly_SDAT_AnaCredit_v2.3.
 • 16. 11. 2022 - AnaCredit: publikace souboru s návrhem úprav metodiky ANA20240101.
 • 7. 11. 2022 - AnaCredit: aktualizace dokumentu Národní specifika vykazování AnaCredit v1.25 a souboru Kontroly_SDAT_AnaCredit_v2.2.
 • 23. 9. 2022 - RIAD: informace o aktualizaci číselníků, nové verze souborů Referenční data a Nástroj pro generování vstupní zprávy.
 • 7. 9. 2022 - AnaCredit: aktualizace dokumentu Národní specifika vykazování AnaCredit v1.24 s úpravou mapování porovnání kontrol DQI na RISIFE z důvodu rozšíření sběru dat AnaCredit o protistrany typu FOP.
 • 15. 8. 2022 - AnaCredit: aktualizace dokumentu Národní specifika vykazování AnaCredit v1.23 a souboru CSV_TOOL v1.11 z důvodu rozšíření porovnání dat AnaCredit na COREP.
 • 22. 7. 2022 - AnaCredit: zahájení testování metodiky ANA20220901 v sytému SDAT TEST.
 • 23.6. 2022 - RIAD: provedeny avizované změny číselníku Inst. sektor.
 • 10. 6. 2022 - AnaCredit: aktualizace dokumentu Návod pro vykazování do AnaCredit v3.6. RIAD: informace o úpravě číselníků a nová verze dokumentu Technická specifikace.
 • 25. 5. 2022 - RIAD: informace o vystavení nové verze na produkci.
 • 19. 5. 2022 - AnaCredit: aktualizace dokumentu Národní specifika vykazování AnaCredit v1.22.
 • 5. 5. 2022 - AnaCredit: aktualizace souboru CSV_TOOL v1.10.
 • 29. 4. 2022 - AnaCredit: aktualizace souboru Kontroly_SDAT_AnaCredit_v2.1. RIAD: proběhlo vystavení nové verze na testovací prostředí.
 • 22. 4. 2022 - AnaCredit: publikace aktualizovaného metodického dokumentu vykazování atributu Datum instrumentu po splatnosti v1.1.
 • 20. 4. 2022 - RIAD: aktualizována stránka RIAD (nové dokumenty - příprava nové verze s podporou tzv. NOTAP subjektů).
 • 31. 3. 2022 - Z důvodu přípravy na novou metodiku sběru ANA20220901 byly publikovány nové verze dokumentů: Kontroly_SDAT_AnaCredit_v2.0; Výkazy_AnaCredit_ANA20220901_v1.0, AnaCredit FOP - změny metodiky; byl aktualizován dokument Návod pro vykazování do AnaCredit v3.5.
 • 3. 3. 2022 - AnaCredit: aktualizace dokumentu Národní specifika vykazování AnaCredit v1.21 (úprava v souvislosti s novou metodikou sběru RISIFE); aktualizace souboru CSV_TOOL v1.9.
 • 18. 2. 2022 - RIAD: aktualizována stránka RIAD (nové vlastnosti CNB_KAT_ZAM a CNB_KAT_OBRAT).
 • 25. 1. 2022 - AnaCredit: aktualizace souboru CSV_TOOL v1.8 - obsahuje opravu chyby při importu souborů s výsledkem porovnání na CRÚ.
 • 13. 1. 2022 - AnaCredit: aktualizace souboru CSV_TOOL v1.7 pro potřeby transformace CSV souborů dostupných ke stažení v DM CRÚ. RIAD: aktualizována stránka RIAD, vystavení nových verzí dokumentů a drobné úpravy externí aplikace a web služeb.
 • 16. 12. 2021 - AnaCredit: publikace metodického dokumentu vykazování atributu Datum instrumentu po splatnosti.
 • 9. 12. 2021 - RIAD: aktualizována stránka RIAD, doplnění souboru formátů PSČ z ECB RIAD.
 • 8. 12. 2021 - AnaCredit: aktulizace dokumentu Národní specifika vykazování AnaCredit v1.20 (oprava  formální chyby v příloze mapping na FINREP - bez dopadu na porovnání).
 • 7. 12. 2021 - RIAD: aktualizována stránka RIAD (soubor referenčních dat, nová kontrola formátů PSČ, minimalizace výskytu důvěrných údajů stupně N a C).
 • 22. 11. 2021 - AnaCredit: aktulizace dokumentu Národní specifika vykazování AnaCredit v1.19; publikace návrhu změn metodiky AnaCredit v souvislosti s rozšířením sběru o úvěry FOP.
 • 12. 10. 2021 - AnaCredit: aktualizace souboru Kontroly DQI 06_2019-05_2021 AnaCredit v5.15 (doplněna závažnost ke kontrolám DQI).
 • 11. 10. 2021 - AnaCredit: aktualizace souboru Kontroly_SDAT_AnaCredit_v1.11; aktualizace souboru Otázky a odpovědi v3.5.
 • 21. 9. 2021 - AnaCredit: aktualizace souboru CSV_TOOL v1.6.
 • 14. 9. 2021 - AnaCredit: aktualizace souboru CSV_TOOL v1.5.
 • 19. 8. 2021 - AnaCredit: aktulizace dokumentu Národní specifika vykazování AnaCredit v1.18 - drobná aktualizace mappingu porovnání na FINREP.
 • 16. 8. 2021 - AnaCredit: aktulizace dokumentu Národní specifika vykazování AnaCredit v1.17; aktualizace souboru Kontroly DQI 06_2019-05_2021 AnaCredit v5.14 (původně soubor kontrol Kontroly_MtS-ISL-SÚD-SDNS_AnaCredit) - soubor obsahuje aktuální stav kontrol DQI spouštěných k referenčním obdobím od 06/2019  do 05/2021 v případě oprav historických dat. 
 • 13. 8. 2021 - AnaCredit: aktualizace souboru Kontroly_SDAT_AnaCredit_v1.10.
 • 3. 8. 2021 - AnaCredit: aktualizace souboru Kontroly_SDAT_AnaCredit_v1.9.
 • 22. 7. 2021 - AnaCredit: aktualizace souboru Kontroly_AnaCredit_SDAT v1.8.
 • 20. 7. 2021 - AnaCredit: aktualizace souboru Kontroly_AnaCredit_SDAT v1.7.
 • 12. 7. 2021 - Spuštěno vykazování dat AnaCredit systémem SDAT. Aktualizace dokumentu Návod pro vykazování dat do AnaCredit v 3.4.
 • 9. 7. 2021 - AnaCredit: aktualizace souboru Kontroly_AnaCredit_SDAT v1.6 a dalších souborů sovusejících s přechodem sběru dat AnaCredit do SDAT.
 • 21 6. 2021 - RIAD: aktualizována stránka RIAD (FOP, soubor referenčních dat, německé identifikátory); AnaCredit: zveřejněn aktualizovaný dokument Kontroly_AnaCredit_SDAT v1.5.
 • 7. 6. 2021 - AnaCredit: aktualizace souboru CSV_TOOL v1.4.
 • 3. 6. 2021 - AnaCredit: zveřejněn aktualizovaný dokument Kontroly_AnaCredit_SDAT v1.4; aktualizace dokumentu Národní specifika vykazování AnaCredit v1.16;
  RIAD: aktualizována stránka RIAD, nový dokument se seznamem identifikátorů ze zemí mimo EU.
 • 28. 5. 2021 - AnaCredit - testování SDAT: v systému SDAT byly zveřejněny všechny zbývající kontroly AnaCredit;  zveřejněna nová verze příručky k testování SDAT v1.5; zveřejněn aktualizovaný dokument Kontroly_AnaCredit_SDAT v1.3, který obsahuje přehled všech kontrol, které budou součástí AnaCredit v SDAT; AnaCredit: aktualizace souboru Otázky a odpovědi v3.4.
 • 26. 5. 2021 - RIAD - vystavena nová verze Technické specifikace, aktualizována stránka RIAD.
 • 21. 5. 2021 - AnaCredit - testování SDAT: zveřejněn aktualizovaný seznam kontrol dostupných v testovacím prostředí SDAT od 21. 5. 2021;  zveřejněna nová verze příručky k testování SDAT v1.4; zveřejněn aktualizovaný dokument Kontroly_AnaCredit_SDAT v1.2, který obsahuje přehled všech kontrol, které budou součástí AnaCredit v SDAT.
 • 12. 5. 2021 - AnaCredit - testování SDAT: zveřejněn aktualizovaný seznam kontrol dostupných v testovacím prostředí SDAT od 12. 5. 2021; zveřejněna nová verze příručky k testování SDAT v1.3 obsahující informace k průběhu 2. fáze testování; zveřejněn dokument Kontroly_AnaCredit_SDAT v1.1, který obsahuje přehled všech kontrol, které budou součástí AnaCredit v SDAT.
 • 13. 4. 2021 - AnaCredit - testování SDAT: zveřejněn aktualizovaný seznam kontrol dostupných v testovacím prostředí SDAT od 13. 4. 2021; zveřejněna nová verze příručky k testování SDAT v1.2.
 • 22. 3. 2021 - AnaCredit - testování SDAT: zveřejněn aktualizovaný seznam kontrol dostupných v testovacím prostředí SDAT od 22. 3. 2021; zveřejněna nová verze příručky k testování SDAT v1.1.
 • 18. 3. 2021 - AnaCredit: aktualizace souboru Otázky a odpovědi v3.3.
 • 5. 3. 2021 - AnaCredit: aktualizace dokumentu Národní specifika vykazování AnaCredit v1.15 (zveřejněna i verze se změnami oproti v1.14); RIAD: aktualizace dokumentu Referenční data.
 • 19. 2. 2021 - AnaCredit: aktualizace souboru CSV_TOOL v1.2.
 • 12. 2. 2021 - AnaCredit: aktualizace souboru CSV_TOOL - nová verze funguje správně v jazykových mutacích MS Excel EN i CZ.
 • 10. 2. 2021 - AnaCredit: aktualizace dokumentu Národní specifika vykazování AnaCredit v1.14 (zveřejněna i verze se změnami oproti v1.13); publikace Excel souboru CSV_TOOL sloužícího pro zjednodušení práce s CSV soubory dostupnými v modulu AnaCredit v DM CRÚ.
 • 28. 1. 2021 - AnaCredit - testování SDAT: zveřejněn seznam kontrol dostupných v testovacím prostředí SDAT při zahájení testování od 2. 2. 2021.
 • 27. 1. 2021 - RIAD: nasazena podpora dat FOP na testovací prostředí, aktualizace dokumentů, viz stránka RIAD.
 • 26. 1. 2021 - AnaCredit: publikace dokumentu souvisejícího se zahájením testování sběru dat AnaCredit novým sběrným systémem SDAT. Dokumentaci a informace související s testováním SDAT jsou k dispozici v nové záložce na stránce Vykazování do AnaCredit - záložka SDAT - testování.
 • 18. 1. 2021 - AnaCredit: aktualizace dokumentu Národní specifika vykazování AnaCredit v1.13 a aktualizace souboru Kontroly v5.13.
 • 12. 1. 2021 - RIAD: aktualizace dokumentů a povolení právních forem CZ424 a CZ425 pro české FOP, viz stránka RIAD.
 • 2. 12. 2020 - RIAD: aktualizace dokumentů Nástroj pro generování vstupní zprávy... a Referenční data... .
 • 20. 11. 2020 - AnaCredit: drobná aktualizace dokumentu Národní specifika vykazování AnaCredit v1.12 a aktualizace souboru Kontroly v5.12.
 • 5. 11. 2020 - AnaCredit: aktualizace dokumentu Národní specifika vykazování AnaCredit v1.11 (oprava přílohy s mapováním na FINREP).
 • 23. 10. 2020 - AnaCredit: aktualizace dokumentu Národní specifika vykazování AnaCredit v1.11 (oprava přílohy s mapováním na FINREP).
 • 16. 10. 2020 - RIAD: byla vystavena nová verze dokumentu Technická specifikace (se zapracovanými dodatky a popsaným rozšířením o FOP) a nová verze business kontrol.
 • 5. 10. 2020 - AnaCredit: aktualizace souboru Kontroly v5.11 a dokumentu Národní specifika vykazování AnaCredit v1.10 z důvodu rozšíření zpětné vazby porovnání s CRÚ o nedoplatky a odpisy.
 • 2. 10. 2020 - AnaCredit: aktualizace souboru Kontroly v5.10. RIAD: nové typy identifikátorů z číselníku národních identifikátorů pro AnaCredit (DE_TRD_RGSTR_CD, PT_IF_CD a PT_ASF_CD) publikovaného na stránkách ECB 10.9.2020 byly v ČNB RIAD dočasně zneplatněny a budou dostupné v souladu s ECB až v červnu 2021.
 • 17. 9. 2020 - AnaCredit: aktualizace dokumentu Národní specifika vykazování AnaCredit v1.9, aktualizace souboru Kontroly v5.9, aktualizace souboru Otázky a odpovědi v3.2.
 • 27. 8. 2020 - AnaCredit: aktualizace dokumentu Národní specifika vykazování AnaCredit v1.8 (zveřejněna i verze se změnami oproti v1.7), aktualizace souboru Kontroly v5.8.
 • 17. 8. 2020 - AnaCredit: aktualizace souboru Otázky a odpovědi v3.1, aktualizace souboru Výkazy AnaCredit v4.4.
 • 4. 8. 2020 - AnaCredit: aktualizace dokumentu Národní specifika vykazování AnaCredit v1.7 (zveřejněna i verze se změnami oproti v1.5 a v1.6), aktualizace souboru Kontroly v5.7, aktualizace souboru Otázky a odpovědi v3.0.
 • 27. 7. 2020 - RIAD: zveřejnění dokumentu Dodatek technické specifikace TSv301dodatek08, ve kterém je popsána nová možnost zasílání identifikátoru BIC.
 • 23. 7. 2020 - AnaCredit: aktualizace dokumentu Národní specifika vykazování AnaCredit v1.6 (zveřejněna i verze se změnami oproti v1.5), aktualizace souboru Kontroly v5.6.
 • 2. 7. 2020 - aktualizace souboru AnaCredit: Otázky a odpovědi v2.9.
 • 24. 6. 2020 - aktualizace souboru AnaCredit: Otázky a odpovědi v2.8.
 • 2. 6. 2020 - RIAD: zveřejnění dokumentu Dodatek technické specifikace TSv301dodatek07, ve kterém jsou  popsány úpravy XSD schématu výstupní zprávy.
 • 13. 5. 2020 - AnaCredit: aktualizace dokumentu Národní specifika vykazování AnaCredit v1.5 (v souvislosti se zákonem č. 177/2020 a úpravou číselníku BA0361), aktualizace souboru Kontroly v5.5.
  RIAD: aktualizace souboru RIAD: Nástroj pro generování vstupní zprávy v1.5, aktualizace dokumentu Referenční data RIAD (Referenční data v3.1  xlsx, 287 KB).
 • 8. 4. 2020 - AnaCredit: aktualizace souboru Kontroly v5.4.
 • 11. 3. 2020 - AnaCredit: aktualizace souboru Kontroly v5.3.
 • 28. 2. 2020 - AnaCredit: aktualizace souboru Kontroly v5.2.
 • 7. 2. 2020: 
  • ČNB RIAD - zveřejnění nového dokumentu RIAD: Dodatek technické specifikace TSv301dodatek06, ve kterém je popsána úprava kontrol spojených si identifikátory _OTHER a právní formou FBRANCH.
  • Publikace nové verze souboru AnaCredit: Národní specifika vykazování do AnaCredit v1.4 určeného k připomínkám (uzávěrka připomínek 28. 2. 2020).
 • 30. 1. 2020 - ČNB RIAD - na prostředí TEST nasazena úprava kontroly AS-022 (povolení FBRANCH pro nonCZ subjekty). Z technických důvodů  je na 4. 2. 2020 plánován výpadek zpracování vstupních zpráv od 17:30 do 21:00. Soubory budou přijaty, ale nebudou zpracovány, zůstanou ve stavu 100 - čeká se na zahájení zpracování. Banky mohou výpadek využít k otestování svých systémů.
 • 21. 1. 2020 - aktualizace souboru AnaCredit: Kontroly v5.1 - soubor nově obsahuje specifikace kontrol věrohodnosti.
 • 15. 1. 2020 - AnaCredit: v produkčním prostředí byla nasazena upravená verze kontroly CN0640 (změna z <> na >).
 • 10.1.2020 - ČNB RIAD - proběhlo avizované nasazení nové verze kontrol vstupní zprávy na produkci (není možné zasílat identifikátory typu _OTHER)
 • 18. 12. 2019 - aktualizace souboru AnaCredit: Kontroly v5.0.
  V prostředí ČNB RIAD test došlo k avizované úpravě kontroly vstupní zprávy - nově není možné používat identifikátory typu _OTHER. Nasazení na produkci plánujeme na 9.1.2020.
 • 28. 11. 2019 - aktualizace souboru AnaCredit: Návod do vykazování AnaCredit v3.2; aktualizace souboru RIAD: Nástroj pro generování vstupní zprávy v1.4.
 • 20. 11. 2019 - publikovali jsme novou verzi dokumentu Referenční data RIAD (Referenční data v3.0  xlsx, 287 KB), mj. došlo k úpravě formátu číselníků a změnám v číselníku typů identifikátorů a právních forem.
 • 6. 11. 2019 - v souvisosti s nasazením nového release ECB RIAD průběžně aktualizujeme číselníky ČNB RIAD, upozorňujeme mj. na novou právní formu FBRANCH, která se může vracet u zahraničních subjektů.
 • 23. 10. 2019 - aktualizace souboru AnaCredit: Otázky a odpovědi v2.7, Kontroly v4.9.
 • 7. 10. 2019 - aktualizace souboru AnaCredit: Otázky a odpovědi v2.6, Návod pro vykazování do AnaCredit v3.1.
 • 3. 10. 2019 - zveřejnění dodatku 05 technické specifikace RIAD (mj. rozšíření ws Query o historii a zdroj). Nová verze web aplikace ČNB RIAD (možnost zobrazení historie v UI).
 • 24. 9. 2019 - aktualizace souboru AnaCredit: Otázky a odpovědi v2.5.
 • 12. 9. 2019 - aktualizace souboru AnaCredit: Otázky a odpovědi v2.4.
 • 22. 8. 2019 - aktualizace souboru AnaCredit: Kontroly v4.8.
 • 16. 7. 2019 - aktualizace souboru AnaCredit: Otázky a odpovědi v2.3, Kontroly v4.7.
 • 3. 7. 2019 - aktualizace souboru AnaCredit: Otázky a odpovědi v2.2.
 • 1. 7. 2019 - byl zahájen ostrý sběr dat AnaCredit k prvnímu referenčnímu datu 30. 6. 2019.
 • 27. 6. 2019 - aktualizace souboru AnaCredit: Kontroly v4.6.
 • 21. 6. 2019 - aktualizace souboru AnaCredit: Kontroly v4.5, Popis změn v metodice ANA20190601 v1.5 a Otázky a odpovědi v2.1 a Webové služby pro přístup do DB AnaCredit - ANAWS 2019 (dochází ke změně adres webových služeb).
 • 10. 6. 2019 - zveřejnění nového dokumentu RIAD: Dodatek technické specifikace TSv301dodatek04, ve kterém je popsána úprava ztotožnění zahraničních subjektů a další drobné změny. Dále byla vystavena nová verze webové aplikace ČNB RIAD do prostředí TEST (doplnění seznamu zrušených RIAD IDK).
 • 31. 5. 2019 - aktualizace souburu AnaCredit: Kontroly v4.4 a Popis změn v metodice ANA20190601 v1.4.
 • 27. 5. 2019 - aktualizace souboru AnaCredit: Otázky a odpovědi v2.0, zveřejnění nové verze dokumentu Návod pro vykazování do AnaCredit v3.0.
 • 21. 5. 2019 - zveřejnění nového dokumentu RIAD: Dodatek technické specifikace TSv301dodatek03, ve kterém je popsán typ vstupní zprávy List (seznam) včetně možností použití. Aktualizace dokumentů AnaCredit: Výkazy v4.3, Kontroly v4.3 a Popis změn v metodice ANA20190601 v1.3.
 • 9. 5. 2019 – aktualizace dokumentu RIAD: Referenční data (vydána verze 2.2). Změny jsou blíže popsány a vyznačeny uvnitř dokumentu. Odpovídajícím způsobem byl upraven Nástroj pro generování vstupní zprávy XML pro Excel (vydána verze 1.3). Aktualizace souboru AnaCredit: Otázky a odpovědi v1.9.
 • 30. 4. 2019 - zveřejnění finální verze dokumentace k nové metodice ANA20190601. Konkrétně se jedná o dokument Popis změn v metodice v1.2, soubor Kontroly v4.2 a soubor Výkazy AnaCredit v4.2.
 • 26. 4. 2019 - aktualizace souboru AnaCredit: Otázky a odpovědi v1.8.
 • 17. 4. 2019 - zveřejnění nového dokumentu RIAD: Dodatek technické specifikace TSv301dodatek02, ve kterém jsou popsány možnosti hledání pomocí datumových polí, úpravy XSD schémat vstupní a výstupní zprávy a další nastavení vstupní zprávy typu Query. 
 • 12. 4. 2019 - aktualizace dokumentů AnaCredit: Národní specifika vykazování dat AnaCredit se samostatným dokumentem Vypořádání připomínek, souboru Otázky a odpovědi v1.7 a finálních dokumentů k nové metodice ANA20190601: soubor Výkazy v4.1, Kontroly v4.1 a Popis změn v metodice ANA20190601 v1.1.
 • 8. 4. 2019 – aktualizace dokumentu RIAD: Referenční data (vydána verze 2.1): Byl upraven rozsah požadovaných dat pro protistranu v roli dlužník. Prosíme věnujte zvýšenou pozornost číselníku právních forem, kde došlo k opravě názvů lucemburských právních forem (prefix LU), dále byla přidána právní forma LV701. Změny jsou blíže popsány v příslušném dokumentu.
 • 5. 4. 2019 - aktualizace dokumentu AnaCredit: Instrumenty v1.1 a souboru AnaCredit: Otázky a odpovědi v1.6.
 • 29. 3. 2019 - aktualizace souboru AnaCredit: Otázky a odpovědi v1.5. Zveřejnění dokumentace k připravované nové metodice ANA20190601 k připomínkám, konkrétně souboru AnaCredit: Výkazy v4.0, Kontroly v4.0 a Popis změn v metodice ANA20190601 v1.0. Dokumenty je možné připomínkovat do 5. 4. 2019.
 • 21. 3. 2019 - aktualizace souboru AnaCredit: Národní specifika vykazování do AnaCredit v1.2; zveřejnění nového dokumentu RIAD: Dodatek technické specifikace, ve kterém je doplněn popis změn vstupního souboru Query - úpravy dotazu typu Identifikaction 
 • 14. 3. 2019 - aktualizace souboru AnaCredit: Otázky a odpovědi v1.4. Zveřejněna nová verze dokumentu AnaCredit: Manuál pro testovací zasílání v1.4 a Syntetická data pro testovací zasílání v souvislosti s připravovaným spuštěním kontrol JVK a MVK na RIAD a MVK kontrol úplnosti od 15. 3. 2019
 • 8. 3. 2019 - aktualizace dokumentu RIAD: Uživatelská příručka externí webové aplikace. Zveřejněna verze 1.1 odpovídající aktuální verzi aplikace na testovacím i produkčním prostředí. Aktualizace souboru AnaCredit: Otázky a odpovědi v1.3 a dokumentu AnaCredit: Národní specifika vykazování do AnaCredit v1.1 v podobě s revizemi a bez revizí - dokument je možné připomínkovat do 19. 3. 2019
 • 4. 3. 2019 - aktualizace souboru AnaCredit: Otázky a odpovědi v1.2
 • 21. 2. 2019 - aktualizace dokumentu AnaCredit: Kontroly v3.4 a souboru AnaCredit: Otázky a odpovědi v1.1
 • 14. 2. 2019 - aktualizace dokumentu RIAD: Vazba RIAD_IDK - CRU_IDK pro subjekty migrované z CRÚ. Zveřejněna verze 3.0, ve které jsou uvedena produkční RIAD IDK rezidentských subjektů z provozního prostředí systému ČNB RIAD ke dni 13. 2. 2019. Nerezidentské subjekty budou postupně doplněny, v současné době dochází k jejich kontrole. Publikace aktualizované verze dokumentu AnaCredit: Kontroly v3.3 (drobná úprava) a AnaCredit: Výkazy v3.1 (drobná úprava)
 • 14. 2. 2019 - aktualizace dokumentu RIAD: Vazba RIAD_IDK - CRU_IDK pro subjekty migrované z CRÚ. Zveřejněna verze 3.0, ve které jsou uvedena produkční RIAD IDK rezidentských subjektů z provozního prostředí systému ČNB RIAD ke dni 13.2.2019. Nerezidentské subjekty budou postupně doplněny, v současné době dochází k jejich kontrole. Publikace aktualizované verze dokumentu AnaCredit: Kontroly v3.3 (drobná úprava) a AnaCredit: Výkazy v3.1 (drobná úprava)
 • 11. 2. 2019 - publikace nového dokumentu AnaCredit: Národní specifika vykazování do AnaCredit v1.0, který svým obsahem nahrazuje a doplňuje předchozí dokumenty (Specifické požadavky na reporting úvřových dat, Manuál pro reporting ukončených instrumentů). Obsahuje informace o reportingu ukončených instrumentů, odepsaných instrumentů, nepovolených debetů a další specifické požadavky na reporting úvěrových dat.
 • 6. 2. 2019 - aktualizace harmonogramu AnaCredit, vystavena nová verze dokumentace AnaCredit: Kontroly v3.2, publikace souboru AnaCredit: Otázky a odpovědi v1.0
 • 29. 1. 2019 – vystavena nová verze dokumentace RIAD: Technická specifikace (v3.1) a nová verze souboru Nástroj pro generování vstupní zprávy ve formátu XML (v1.2); vystavena nová verze dokumentace AnaCredit: Kontroly (v3.1) a nová verze dokumentu Manuál pro testovací zasílání (v1.2) v souvislosti s připravovaným spuštěním MVK kontrol
 • 27. 12. 2018 – publikace aktualizované dokumentace AnaCredit: Manuál pro testovací zasílání, Syntetická data pro testovací zasílání, Webové služby pro přístup do DB AnaCredit - ANAWS, Kontroly v AnaCredit
 • 30. 11. 2018 – publikace nové dokumentace AnaCredit: Manuál pro reporting ukončených instrumentů, Výkazy, Specifické požadavky na reporting úvěrových dat, Manuál pro testovací zasílání, Syntetická data pro testovací zasílání, Webové služby pro přístup do DB AnaCredit - ANAWS
 • 30. 10. 2018 – publikace nového dokumentu "Ověřovací provoz ČNB RIAD", ve kterém jsou popsány základní předpoklady a omezení ověřovacího provozu společně s testovacími případy, pomocí kterých vykazující subjekty mohou otestovat svoji připravenost pro zasílání referenčních dat protistran potřebných pro účely AnaCredit
 • 15. 10. 2018 – aktualizace dokumentace RIAD: Nástroj pro generování vstupní zprávy ve formátu XML, Kontroly, Referenční data, Vazba RIAD_IDK - CRU_IDK pro subjekty migrované z CRÚ
 • 27. 9. 2018 – aktualizace dokumentace RIAD: Technická specifikace (v3.0); zveřejnění nové dokumentace RIAD: Uživatelská příručka externí webové aplikace, Nástroj pro generování vstupní zprávy ve formátu XML
 • 29. 6. 2018 – zveřejněna vyhláška č. 131/2018 Sb. (pdf, 155 kB) o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.
 • 4. 6. 2018 – publikace upravených dokumentů ("Kontroly v AnaCredit", "Návod pro vykazování do AnaCredit", "AnaCredit schéma" a "Specifické požadavky na reporting úvěrových dat") a nového dokumentu ("Specifika a scénáře vykazování dat AnaCredit prostřednictvím systému MtS-ISL-SÚD-SDNS"), úprava harmonogramu projektu
 • 25. 5. 2018 – zplatnění druhé verze metodiky AnaCredit
 • 16. 5. 2018 – zveřejněn návrh vyhlášky, o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance, včetně odůvodnění. Návrh byl předložen k projednání v pracovních komisích LRV.
 • 20. 4. 2018 – aktualizace dokumentu "Kontroly v RIAD"
 • 9. 3. 2018 – aktualizace dokumentů "Referenční data v RIAD" a "Kontroly v RIAD"
 • 15. 2. 2018 – aktualizace harmonogramu projektu a přidání dokumentu "Technická specifikace RIAD"
 • 11. 1. 2018 – přidání dokumentu "Kontroly v AnaCredit"
 • 10. 1. 2018 – přidání dokumentu "Metodické listy" a aktualizace dokumentů ""Návod pro vykazování do AnaCredit" a "Specifické požadavky na reporting úvěrových dat".
 • 18. 12. 2017 – přidání dokumentů "Návod pro vykazování do AnaCredit", "Referenční data v RIAD", "Kontroly v RIAD". Nová verze dokumentu "AnaCredit schéma" (atribut "CRÚ-IDK" odstraněn z tabulky 1).
 • 6. 12. 2017 – přidání dokumentů "Instrumenty v AnaCredit", "AnaCredit schéma", "Specifické požadavky na reporting úvěrových dat" a "Výkazy v AnaCredit". Úprava harmonogramu projektu - posunutí termínu pro publikaci finální verze technické specifikace pro RIAD
 • 6. 11. 2017 – zveřejnění stránek věnovaných projektu AnaCredit.