Vyřazování majetku

Česká národní banka nabízí k bezúplatnému předání hmotný majetek, který je v České národní bance nadále neupotřebitelný nebo přebytečný. Tento majetek nabízí subjektům státní správy České republiky, právnickým osobám na účely výchovné a vzdělávací, zdravotnické, ekologické, kulturní a humanitární i na další účely veřejně (obecně) prospěšné.

V případě zájmu o zařazení do seznamu subjektů, které budou oslovovány při nabízení hmotného majetku k bezúplatnému předání, prosíme, zašlete Vaše kontaktní údaje na: tereza.lucanova@cnb.cz