Veřejné zakázky

ČNB se jako veřejný zadavatel při výběru dodavatelů veřejných zakázek řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky, tj. zakázky s předpokládanou hodnotou přesahující 2 000 000 Kč bez DPH (u dodávek a služeb) a 6 000 000 Kč bez DPH (u stavebních prací), jsou zadávány (až na výjimky stanovené zákonem č. 134/2016 Sb.) prostřednictvím zadávacích řízení. Výběr dodavatelů veřejných zakázek malého rozsahu, tj. veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou nepřesahující 2 000 000 Kč bez DPH (u dodávek a služeb) a 6 000 000 Kč bez DPH (u stavebních prací), je stanoven interními předpisy ČNB a je prováděn zpravidla prostřednictvím tzv. poptávek, kdy je poptáno více dodavatelů a veřejná zakázka je uveřejněna na profilu zadavatele.

Informace o nadlimitních a podlimitních veřejných zakázkách ČNB jsou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. rovněž uvedeny ve Věstníku veřejných zakázek, viz https://vvz.nipez.cz/.