Číselníky, seznamy, registry

Seznamy platebních systémů

Česká národní banka udržuje na základě § 249 zákona o platebním styku seznamy systémů a jejich účastníků:

Seznam specifických teritorií a zámořských území členských států EU/EHP