Vybrané předpisy vztahující se k platebnímu styku

Upozornění: níže uvedené znění právních předpisů je pouze zněním k informaci. Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné v tištěné podobě ve Sbírce zákonů nebo ve Věstníku ČNB.


Zákony a související přímo závazné předpisy EU

Legislativa k platebním službám na webu Evropské komise (externí odkaz)

Legislativa k elektronickým penězům na webu Evropské komise (externí odkaz)

Legislativa k platebním službám na webu Evropské centrální banky (externí odkaz)

Předpisy týkající se hotovostí a nakládání s nimi jsou uvedeny na stránce Předpisy k emisi peněz a ochraně platidel v menu "Bankovky a mince"


Vyhlášky


Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA)