IBAN – mezinárodní formát čísla účtu

IBAN (International Bank Account Number) je formát čísla účtu definovaný mezinárodní normou ISO 13616. Tato norma byla v roce 2007 aktualizována a uvedena do souladu se standardem EBS204 (pdf, 211 kB) , který v roce 1996 vydala ECBS (European Committee for Banking Standards). Podrobnosti o IBANu lze nalézt na webových stránkách SWIFTu, který je registrační autoritou pro formát IBAN: https://www.swift.com/standards/data-standards/iban .

Konkrétní podobu čísla účtu ve formátu IBAN vytváří banka, která účet vede.

Standard stanovuje mezinárodní formát čísla účtu takto:  

 • IBAN může obsahovat číslice a velká písmena
 • IBAN má následující strukturu:
  • 2 znaky – kód země (CZ pro Českou republiku)
  • 2 znaky – kontrolní číslice – umožňuje programovou kontrolu čísla – ochrana proti chybně zadanému číslu účtu (např. z důvodu překlepu)
  • kód banky a číslo účtu v rámci banky (pro Českou republiku 20 znaků)
 • Číslo účtu ve formátu IBAN má dvě podoby – elektronickou (bez mezer) a písemnou (s mezerou za každou čtveřicí znaků pro lepší orientaci)

Každá země si určuje vlastní strukturu tím, že stanoví

 • počet znaků čísla účtu ve formátu IBAN
 • pozici, na které je kód banky, popř. pobočky banky
 • pozici, na které je uvedeno číslo účtu přidělené bankou

Pro Českou republiku je struktura stanovena ve vyhlášce č. 169/2011 Sb. (pdf, 303 kB), o stanovení pravidel tvorby čísla účtu v platebním styku.

Příklad čísla účtu v různých formátech pro Českou republiku

národní formát IBAN - elektronická forma IBAN - písemná forma
19-2000145399/0800 CZ6508000000192000145399 CZ65 0800 0000 1920 0014 5399
178124-4159/0710 CZ6907101781240000004159 CZ69 0710 1781 2400 0000 4159

Důvodem zavádění IBANu je podpora automatizovaného zpracování přeshraničních příkazů, zrychlení, zjednodušení a zlevnění přeshraničního platebního styku a snížení počtu chyb z důvodu nesprávně zadaného čísla účtu.