Platební styk

Česká národní banka se podílí podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance (pdf, 342 kB), ve znění pozdějších předpisů na přípravě zákonných úprav v oblasti platebního styku a zúčtování bank, poboček zahraničních bank a spořitelních a úvěrních družstev. Pečuje o plynulost a hospodárnost platebního styku a podílí se na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti platebních systémů a na jejich rozvoji.

ČNB provozuje systém mezibankovního platebního styku CERTIS, ve kterém vede účty bankám, spořitelním a úvěrním družstvům a pobočkám zahraničních bank a zajišťuje jejich vzájemný platební styk.

Dále ČNB vede účty a poskytuje služby platebního styku organizačním složkám státu, jejich příspěvkovým organizacím, státním fondům, územně samosprávným celkům a dalším subjektům v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech. ČNB nevede účty a neposkytuje služby s tím související fyzickým osobám, s výjimkou svých zaměstnanců.

V této kapitole najdete předpisy platné v oblasti platebního styku, seznamy související s prováděním plateb (např. přehled kódů pro platby bank působících v ČR a SR, seznamy platebních systémů a jejich účastníků), informace o číslech účtů v mezinárodním formátu IBAN, informace o mezibankovním platebním systému CERTIS, přehled služeb ČNB pro klienty, včetně podmínek, za kterých jsou vedeny v ČNB účty, a jejich ceník.

Statistická data o platebním styku v rámci Evropské unie lze získat na webové stránce ECB prostřednictvím Statistical Data Warehouse (SDW) na http://sdw.ecb.europa.eu/.