Přechod na nový knihovní systém

Vážení čtenáři, 
rádi bychom vás informovali, že od 28. března odborná knihovna přechází na nový knihovní systém Verbis s webovou aplikací Portaro. Hlavním důvodem této změny jsou výhody, které tento nový systém nabízí:

  • okamžité získání aktuálních informací o dostupnosti dokumentů s možností si je v systému ihned objednat nebo rezervovat,
  • zřízení uživatelského konta, kde naleznete aktuální informace o svých výpůjčkách, rezervacích a objednávkách včetně historie výpůjček,
  • nové možnosti vyhledávání pomocí filtrů,
  • pomocí služby RSS získání přehledu o novinkách v katalogu,
  • možnost pravidelného zasílání novinek z vyhledávaných dotazů – služba SDI,
  • ucelený přehled informačních zdrojů s přímými odkazy na dostupné databáze,
  • nápovědu k jednotlivým funkcím.

Nově budou do katalogu knihovny postupně začleněny periodické publikace (noviny, časopisy a další seriálové zdroje).

Případné dotazy směřujte na e-mail lib@cnb.cz nebo telefon 224 412 540.