Poskytované služby

Služby odborné knihovny pro veřejnost

  • Výpůjční služby – prezenční a absenční  půjčování knih
  • Mimo studovnu se odborné veřejnosti půjčují pouze knihy, které byly vydány v ČR a nejsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny. Výpůjční lhůta je jeden měsíc. Další informační prameny jsou zpřístupněny pouze pro prezenční studium s možností samoobslužného kopírování. Při poskytování služeb je uživatel povinen řídit se platným knihovním a výpůjčním řádem a dodržovat jej.
  • Reprografické služby – samoobslužné kopírování materiálů z fondů knihovny
  • Poradenské služby – informace o katalogu, fondech a možnostech využívání knihovny
  • Přístup na Internet – pevné i bezdrátové připojení (Wi-Fi)