Vztahy k MMF

Dne 20. září 1990 přistoupila Česká a Slovenská Federativní Republika (ČSFR) k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu (Dohoda). Od tohoto dne bylo obnoveno členství bývalého Československa v bretton-woodských institucích. ČSFR se stala 152 členem MMF. V souvislosti s rozdělením ČSFR na Českou a Slovenskou republiku bylo k 1.1.1993 zajištěno nástupnictví do členství pro obě země.

Členská kvóta České republiky je 2 180,2 mil. SDR.

Všechny dluhy vůči MMF byly splaceny v roce 1994. Směnitelnosti měny v rámci operací na běžném účtu platební bilance podle článku VIII. Dohody ČR dosáhla k 1. říjnu 1995.

Jednou z významných oblastí vzájemné spolupráce jsou konzultace v rámci článku IV. Dohody mezi ČR a MMF, jejichž cílem je posoudit stav české ekonomiky a předložit doporučení pro další vývoj.