BIS

Banka pro mezinárodní platby (BIS) se sídlem v Basileji byla založena 17. května 1930. V současnosti má 63 členů, kterými jsou výhradně centrální banky a měnové autority. BIS podporuje měnovou a finanční spolupráci centrálních bank a dalších institucí, představuje centrum výzkumu a významnou diskuzní platformu pro orgány odpovědné za podporu finanční stability. BIS rovněž poskytuje centrálním bankám služby související se správou devizových rezerv a je renomovanou institucí v oblasti ekonomického výzkumu a analýzy.

Guvernéři BIS se setkávají na pravidelných zasedáních, jejichž předmětem jsou diskuze o aktuálním globálním ekonomickém a finančním vývoji a problémech měnové a finanční stability, dohledu nad finančním trhem a řízení centrálních bank. BIS dále zajišťuje pravidelná i ad hoc setkání a neformální diskuze dalších vyšších úředníků centrálních bank.

V rámci BIS funguje řada výborů a odborných fór:

 • Basilejský výbor pro bankovní dohled (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS):
  představuje fórum pro pravidelnou spolupráci v oblasti bankovního dohledu. BCBS přispívá k vytváření mezinárodních standardů v oblasti dohledu s cílem posílit makro-obezřetnostní stabilitu.
 • Výbor pro globální finanční systém (Committee on the Global Financial System – CGFS):
  monitoruje globální finanční systém a na základě analýz zpracovává strategická doporučení zaměřená na zlepšení fungování finančních trhů a globálního finančního systému.
 • Výbor pro platby a tržní infrastrukturu (Committee on Payments and Market Infrastructures – CPMI):
  monitoruje a analyzuje vývoj platebních systémů a tržní infrastruktury a připravuje návrhy standardů v této oblasti.
 • Výbor pro trhy (Markets Committee - MP):
  monitoruje a analyzuje činnost finančních trhů.
 • Skupina pro otázky řízení centrálních bank (Central Bank Governance Group – CBGG):
  zaměřuje se na otázky organizačních struktur a operací centrálních bank.
 • Výbor Irvinga Fishera pro statistiku centrálních bank (Irving Fisher Commitee on Central Bank Statistics - IFC):
  zaměřuje se na otázky statistiky, které se týkají centrálních bank.

Organizační zázemí zajišťuje BIS též pro další odborné instituce:

 • Rada pro finanční stabilitu (Financial Stability Board – FSB)
 • Mezinárodní sdružení pojišťovatelů vkladů (International Association of Deposit Insurers – IADI)
 • Mezinárodní sdružení orgánů dohledu v pojišťovnictví (International Association of Insurance Supervisors - IAIS)

ČNB a BIS

Národní banka československá (později Státní banka československá) byla zakládajícím členem BIS. Po rozdělení ČSFR v roce 1993 se členský podíl rozdělil mezi nástupnické centrální banky – ČNB a NBS.

Guvernér ČNB se účastní pravidelných setkání guvernérů členských zemí BIS. ČNB je zastoupena i na každoročním setkání viceguvernérů a setkání Pracovní skupiny pro měnovou politiku ve střední a východní Evropě (Working Party on Monetary Policy in Central and Eastern Europe). ČNB se aktivně podílí na práci Basilejské konzultační skupiny (Basel Consultative Group – BCG), která je součástí BCBS.

Svého zástupce má ČNB též v Regionální konzultační skupině pro Evropu, která funguje v rámci FSB (FSB Regional Consultative Group for Europe).