EU a mezinárodní vztahy

Tato kapitola rekapituluje postup začleňování ČR do evropských struktur se zvláštním zřetelem na začleňování ČNB do Evropského systému centrálních bank (ESCB). Najdete zde informace o Evropské centrální bance, jednotné evropské měně euro včetně klíčových dokumentů vztahujících se k jejímu přijetí v ČR, kterými jsou Aktualizovaná strategie přistoupení ČR k eurozóně (pdf, 192 kB) a Národní plán zavedení eura v ČR. ČNB se aktivně podílí na činnosti řady mezinárodních institucí (MMF, BIS, EBRD, OECD). Guvernér ČNB zastává funkci guvernéra za ČR v Mezinárodním měnovém fondu a je alternátem za ČR v Evropské bance pro obnovu a rozvoj (EBRD). ČNB je též členem mnoha mezinárodních orgánů a institucí, které se týkají dohledu. Další podkapitoly obsahují informace vztahující se k působení ČNB v mezinárodních organizacích a k hodnocení jednotlivých zemí ratingovými agenturami.