Mandát České národní banky

Mandát České národní banky vychází ze znění zákona č. 6/1993 Sb. (pdf, 388 kB), o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. 

 • pečovat o cenovou stabilitu,
 • pečovat o finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému v České republice,
 • vydávat bankovky a mince, řídit peněžní oběh a zúčtování bank,
 • vykonávat dohled nad osobami působícími na finančním trhu.
 • Měnovou politikou usilujeme o zachování cenové stability, tedy o udržení nízké a stabilní inflace. Makroobezřetnostní politikou pečujeme o finanční stabilitu a odolnost finančního systému, které jsou nezbytnou podmínkou pro zachování cenové stability. Společným působením měnové a makroobezřetnostní politiky tak přispíváme k udržení důvěry v hodnotu české koruny a ke stabilitě makroekonomického prostředí.
 • Dohledem nad finančním trhem, tvorbou pravidel obezřetného chování a jednání se zákazníky chráníme klienty osob a institucí, které podnikají na finančním trhu.
 • Při výkonu pravomocí v oblasti řešení krize bank, družstevních záložen a některých obchodníků s cennými papíry vytváříme podmínky pro co nejhladší řešení jejich případné krize bez použití veřejných prostředků.
 • Provozováním mezibankovního platebního systému a vydáváním bankovek a mincí zajišťujeme plynulý platební styk a hladký oběh hotovosti.
 • Jako banka státu poskytujeme státu a veřejnému sektoru bankovní služby.
 • V souladu s hlavním cílem s odbornou péčí nakládáme s devizovými rezervami.
 • Jsme součástí Evropského systému centrálních bank a podílíme se na plnění jeho cílů a úkolů.

Na čem stavíme

NEZÁVISLOST

Široce pojatá a zákonem podložená nezávislost centrální banky je klíčovou podmínkou úspěšné realizace měnové politiky, tedy dlouhodobého nízkoinflačního růstu ekonomiky, stejně tak jako objektivního dohledu nad finančním trhem.

OTEVŘENOST A DŮVĚRYHODNOST

Vysoká míra nezávislosti musí být doprovázena vysokou mírou odpovědnosti vůči veřejnosti za plnění našich cílů. Veřejnosti i jejím voleným zástupcům otevřeně a pravidelně sdělujeme své cíle a míru jejich naplňování, stejně jako naše názory, záměry a předpoklady do budoucna, a tím činíme naše konání srozumitelné, předvídatelné, a proto důvěryhodné.

ODBORNÁ ZDATNOST

Odborně zdatní a kompetentní zaměstnanci jsou předpokladem pro to, aby se ČNB dařilo posilovat její pověst jako důvěryhodné a otevřené instituce doma i v mezinárodním měřítku.