Zpráva o vývoji platební bilance

Zpráva o vývoji platební bilance vychází začátkem června a analyzuje jednotlivé položky platební bilance České republiky za předchozí rok. Zaměřuje se na běžný, kapitálový a finanční účet a jejich hlavní komponenty i zahraniční zadluženost a investiční pozici ČR vůči zahraničí. Zprávu vždy doplňují také tematické články akademického charakteru. V mezidobí publikací jsou nejaktuálnější časové řady k dispozici ve statistice platební bilance.

ZoVPB
2023
Česká ekonomika se po turbulentním vývoji předchozích let vrátila v roce 2023 k mírně přebytkové vnější bilanci, která ji charakterizovala v období před propuknutím pandemie covid-19. Saldo běžného a kapitálového účtu se za jediný rok vyšplhalo z hlubokého schodku v roce 2022 (-4,2 % HDP) na přebytek 1,6 % HDP v roce 2023. Vedle důkladné analýzy vývoje vnější bilance ČR přináší poslední vydání ZoVPB čtyři tematické články. První popisuje dovozní zranitelnost ČR vůči geopoliticky vzdáleným zemím, druhá zkoumá životní cyklus přímých zahraničních investic v ČR, třetí shrnuje 30 let dějin ČR z pohledu toků kapitálu a čtvrtá ukazuje, jak rozklíčovat cenové a objemové vlivy v zahraničním obchodu se zbožím. Podrobnosti (pdf, 1,5 MB).