Měnová politika

Úlohou měnové politiky je zajišťovat nízkou, stabilní, a tím i předvídatelnou inflaci. Udržováním inflace v blízkosti svého 2% cíle vytváří ČNB příznivé prostředí pro rozvoj podnikatelských aktivit a rostoucí životní úroveň domácností.

Hlavním úkolem ČNB je pečovat o cenovou stabilitu

Podle Ústavy ČR a v souladu s primárním právem EU je hlavním cílem ČNB pečovat o cenovou stabilitu, což je zakotveno také v zákoně o České národní bance (pdf, 388 kB). Cenovou stabilitou se přitom rozumí nikoliv nulová, ale mírně kladná a stabilní inflace, která je při zdravém fungování ekonomiky přirozená.

Měnová politika směřuje inflaci ke 2 %

Při dosahování cenové stability používá ČNB režim cílování inflace, který se opírá o veřejně vyhlášený inflační cíl ve výši 2 % a otevřenou komunikaci centrální banky. Hlavním nástrojem měnové politiky jsou úrokové sazby, jejichž nastavení se promítá do tržních sazeb a následně ovlivňuje vývoj ekonomiky a inflace.

O úrokových sazbách rozhoduje bankovní rada 8x ročně

Bankovní rada se k měnovým otázkám schází zpravidla osmkrát ročně. Výsledkem každého jednání je rozhodnutí o tom, zda sazby zůstanou až do příštího jednání na stávající úrovni nebo se změní. Rozhodnutí bankovní rady učiněné dnes nejvíce ovlivní inflaci za 12 až 18 měsíců, a proto je při rozhodování o sazbách důležitá makroekonomická prognóza. Ta popisuje budoucí vývoj, jak ho vidí ekonomové ze sekce měnové. Na měnověpolitickém jednání členové bankovní rady diskutují aktuální prognózu a hodnotí její rizika a nejistoty.