Finanční trhy

V této kapitole najdete informace o devizovém a peněžním trhu a trhu státních dluhopisů včetně předpisů vztahujících se k finančnímu trhu v ČR. V rámci podkapitoly “Devizový trh“ jsou uvedeny například informace o kurzech devizového trhu a ostatních měn, o devizových obchodech, stavu a struktuře devizových rezerv ČNB. V podkapitole „Peněžní trh“ jsou k dispozici informace o úrokových sazbách vyhlašovaných ČNB, obratech na peněžním trhu nebo aktuální informace o likviditě bankovního sektoru, operacích ČNB na volném trhu a parametrech dodávacích operací. Emisní kalendář a informace o výsledcích aukcí krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých dluhopisů, seznamy účastníků a emisí a pravidla aukcí obsahuje podkapitola „Trh státních dluhopisů“ . V podkapitole „ Inflační očekávání finančního trhu“ naleznete prognózy inflace a ostatních makroekonomických veličin analytiků finančního trhu od května 1999.

ČNB je podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance (pdf, 223 kB) oprávněna vést evidenci cenných papírů vydávaných Českou republikou a splatných do jednoho roku, evidenci cenných papírů vydávaných ČNB a evidenci dluhopisů s dobou splatnosti do jednoho roku a je oprávněna provozovat systém vypořádání obchodů s těmito cennými papíry. Uvedené činnosti zajišťuje systém krátkodobých dluhopisů (SKD). V podkapitole „ SKD - systém krátkodobých dluhopisů" najdete relevantní předpisy, rámcové informace vztahující se k systému, krátký popis činností a statistická data SKD.