Bankovní sektor

ČNB uplatňuje při zátěžovém testování bankovního sektoru dva přístupy. U makro přístupu (top-down) provádí testy sama ČNB na základě údajů, které má o bankovním sektoru k dispozici. Výsledky testů za využití makro přístupu slouží k posuzování makroobezřetnostních aspektů kapitálové pozice a likvidity bankovního sektoru v zátěži a jsou zveřejňovány dvakrát ročně ve Zprávě o finanční stabilitě. U mikro přístupu (bottom-up) test zpracovává příslušná banka podle svých dat na základě metodologie a scénářů stanovených ČNB. Výsledky testů za využití mikro přístupu ČNB následně posuzuje, vyhodnocuje a využívá v procesu dohledového přezkumu kapitálových požadavků bank a jsou publikovány ve formě samostatné zprávy na této stránce. V současnosti je bankovní sektor podrobován:

Aktuální metodika zátěžových testů

Výsledky makrozátěžových testů bank

Výsledky dohledových zátěžových testů vybraných bank