Zátěžové testy

Za účelem hodnocení odolnosti vybraných sektorů v ČR využívá ČNB zátěžové testy. ČNB uplatňuje jak agregátní/makro (tzv. top-down), tak individuální/mikro (tzv. bottom-up) přístupy. Makrozátěžové testy hodnotí odolnost bankovního sektoru, sektoru penzijních společností, sektoru investičních fondů, sektoru domácností a sektoru nefinančních podniků. Mikrozátěžové testy pak hodnotí odolnost jednotlivých bank a pojišťoven. Vedle toho ČNB zátěžově testuje i veřejné finance zemí, vůči nimž mají tuzemské úvěrové instituce systémově významné svrchované expozice. Scénáře pro jednotlivé zátěžové testy připravuje ČNB zpravidla ve formě Základního a Nepříznivého scénáře ekonomického vývoje. Metodiky zátěžových testů jsou průběžně upravovány a zveřejňovány na těchto internetových stránkách. Frekvence provádění testů je pravidelná, u testovaných sektorů roční, v případě bank pololetní.

Metodiky a výsledky zátěžových testů