Zpráva o finanční stabilitě – jaro 2023

Tato Zpráva o finanční stabilitě byla schválena bankovní radou ČNB dne 1. června 2023. Obsahuje – až na dílčí výjimky – informace dostupné k 31. prosinci 2022.