Zdroje systémového rizika, transmisní mechanismy a příslušné nástroje makroobezřetnostní politiky

Zdroje systémového rizika a makroobezřetnostní nástroje

Systémové riziko: Nadměrný růst úvěrů a finanční páka Nadměrný splatnostní nesoulad a tržní nelikvidnost Koncentrace expozic Nežádoucí motivace
Klíčové nástroje Proticyklická kapitálová rezerva Kapitálové nástroje:
- pákový poměr
- sektorové (nemovitosti, finanční)
- rezerva ke krytí systémového rizika
Limity na poměr LTV / limity na poměr LTI Omezení na stabilní financování (např. NSFR, LTD) Likviditní poplatky Omezení angažovanosti (podle protistrany, sektoru, geografické) Kapitálové rezervy podle systémové významnosti (G-SII a O-SII rezerva) Rezerva ke krytí systémového rizika
Transmisní kanály Odolnost bank; příspěvek k oslabení nadměrného (sektorového) růstu úvěrů Odolnost dlužníků a bank, potlačit procyklické hypoteční úvěrování Odolnost zdrojové základny vůči odlivům v tísni Odolnost vůči protistraně a sektorové koncentraci Nižší pravděpodobnost a důsledky pádu systémově velmi významných institucí; vyšší odolnost bank

Pramen: ESRB (Vlajková zpráva o makroobezřetnostní politice v bankovním sektoru, Tabulka 3 (externí odkaz))