Stanovení horní hranice úvěrových ukazatelů LTV, DSTI a DTI

Požadavky na horní hranice ukazatelů LTV (výše úvěru k hodnotě zajištění, loan-to-value), LTI (výše úvěru k příjmům žadatele, loan-to-income), DSTI (výše dluhové služby k příjmům žadatele, debt service-to-income) nebo DTI (výše celkového zadlužení k příjmům žadatele, debt-to-income) byly zařazeny Evropskou radou pro systémová rizika (ESRB) mezi makroobezřetnostní nástroje[1], které mohou národní orgány dohledu použít k podpoře finanční stability nad rámec nástrojů obsažených ve směrnici CRD IV. Cílem těchto nástrojů je zejména omezení tvorby nadměrných rizik souvisejících s hypotečním trhem.

Zákon č. 6/1993 Sb. o České národní bance (pdf, 388 kB)[2] umožňuje ČNB od roku 2021 stanovit pro všechny poskytovatele spotřebitelských úvěrů zajištěných obytnou nemovitostí v návaznosti na rozpoznání systémových rizik souvisejících s těmito úvěry závazné hranice úvěrových ukazatelů LTV, DSTI a DTI. Poskytovatelé při výpočtu úvěrových ukazatelů postupují podle vyhlášky č. 399 o úvěrových ukazatelích.

ČNB pravidelně nejméně dvakrát ročně vyhodnocuje vývoj úvěrů zajištěných obytnou nemovitostí i celkovou situaci na hypotečním trhu a na trhu obytných nemovitostí. Na základě makroobezřetnostních analýz a informací získaných z dohledu nad finančním trhem vydává:

  • Opatření obecné povahy ke stanovení horní hranice úvěrových ukazatelů (od r. 2021), kterým stanoví konkrétní hodnoty horních hranic úvěrových ukazatelů LTV, DSTI a DTI a
  • Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním spotřebitelských úvěrů zajištěných obytnou nemovitostí (od roku 2015, dále jen Doporučení[3]). Jeho obsahem byl do roku 2021 souhrn doporučených limitů pro vybrané úvěrové ukazatele a sada dalších pravidel, jejichž dodržování bylo při zohlednění podmínek na finančním trhu v souladu s obezřetným postupem. Od roku 2021 obsahuje vybrané podmínky související s poskytováním hypotečních úvěrů, které nejsou upraveny zákonem o ČNB a konkretizovány v opatření obecné povahy, např. maximální délka splatnosti, způsob splácení jistiny, navyšování jistiny existujícího hypotečního úvěru.

Aktuálně stanovené horní hranice úvěrových ukazatelů

Aktuálně stanovené horní hranice úvěrových ukazatelů:

  • Maximální výše LTV: 80 %, resp. 90 % pro žadatele mladší 36 let s úvěrem určeným k financování pořízení obytné nemovitosti k vlastnímu bydlení

s 5% objemovou výjimkou dle §45a odst. 1 Zákona č. 6/1993 Sb. o ČNB.

Stručný přehled hlavních změn ve vydaných Opatřeních

Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním spotřebitelských úvěrů zajištěných obytnou nemovitostí

Stručný přehled hlavních změn ve vydaných Doporučeních


[1] Doporučení ESRB o průběžných cílech a nástrojích makroobezřetnostní politiky (ESRB/2013/1).

[2] Ve znění zákona č. 219/2021 Sb.

[3] Dříve používaný název Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí byl v roce 2021 upraven tak, aby odpovídal pojmům používaným Zákonem o ČNB.