Přehled průběžných cílů, makroobezřetnostních nástrojů a specifických rizik

ČNB nastavuje nástroje makroobezřetnostní politiky na základě vyhodnocení intenzity systémových rizik. Zaměřuje se při tom v souladu s doporučením ESRB na plnění průběžných cílů, které odráží existenci různých zdrojů systémového rizika a jejich vlastních transmisních mechanismů.

Průběžné cíle:

  • Zmírnit nadměrný růst úvěrů, finanční páky a posílit odolnost bankovního sektoru
  • Omezit strukturální systémová rizika a posílit odolnost bankovního sektoru
  • Zmírnit nadměrný splatnostní nesoulad a nedostatek likvidity
  • Omezit rizika spojená s koncentrací expozic
  • Omezit rizika spojená s nežádoucí motivací
  • Posílit odolnost finančních infrastruktur
Průběžné cíle Specifické riziko Existence specifického rizika v ČR Klíčové nástroje Využití v ČR
Zmírnit nadměrný růst úvěrů, finanční páky a posílit odolnost bankovního sektoru Výraznější oživení úvěrů doprovázené uvolňováním úvěrových standardů Ano Proticyklická kapitálová rezerva Ano, od roku 2015
Rostoucí finanční páka, rostoucí riziko podrozvahy  Potenciální Makroobezřetnostní pákový poměr Ne
Nízká úroveň rizikových vah významných úvěrových portfolií Potenciální Makroobezřetnostní nástroje ke stanovení hranice rizikových vah či parametru LGD  (CRR čl. 124, čl. 164 a čl. 458) Ne
Růst rizik v konkrétním sektoru Potenciální Sektorová kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika Ne
Růst rizik na úvěrovém trhu s bydlením Ano Horní hranice ukazatele LTV Ano, od roku 2015
Riziko nadměrné zadluženosti
a dluhové služby domácností
Ano Horní hranice ukazatelů DTI a DSTI Ano, od roku 2018 
Omezit strukturální systémová rizika a posílit odolnost bankovního sektoru Struktura ekonomiky a finančního systému včetně průřezových rizik (klimatické, kybernetické aj.) Ano Plošná kapitálová rezerva ke krytí sytémového rizika Ne
Sektorová kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika Ne
Makroobezřetnostní nástroj k omezení systémového rizika na úrovni státu (čl. 458 CRR) Ne
Zmírnit nadměrný splatnostní nesoulad a nedostatek likvidity Dlouhodobá likviditní rizika Potenciální Makroobezřetnostní NSFR Ne
Krátkodobá likviditní rizika Ne Makroobezřetnostní LCR Ne
Omezit rizika spojená s koncentrací expozic Koncentrace nemovitostních expozic Potenciální Sektorová kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika Ne
Koncentrace svrchovaných expozic Ano Zátěžový test veřejných financí (Pilíř 2) Ano, možnost dodatečných kapitálových požadavků, od r. 2015
Omezit rizika spojená s nežádoucí motivací Riziko přenosu potíží systémově významných institucí na stabilitu finančního trhu a reálnou ekonomiku Ano Kapitálové rezervy podle systémové významnosti (G-SVI a J-SVI rezerva) Ano, J-SVI rezerva
od roku 2021
Posílit odolnost finančních infrastruktur Riziko neplnění od protistran, vzájemná provázanost finančních infrastruktur Ne Požadavky na marže a srážky při zúčtování prostřednictvím protistran Ne
Vyšší míra vykazování Ne
Sektorová kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika Ne

Zdroj: ČNB

Poznámka: Kategorizace průběžných cílů a nástrojů vychází z doporučení ESRB ze dne 4. dubna 2013 o průběžných cílech a nástrojích makroobezřetnostní politiky (ESRB/2013/1).