Výzkum

Posláním výzkumu ČNB je poskytnout výstupy, které pomáhají rozšířit znalostní zázemí potřebné pro její hlavní činnosti a mají vysoký standard v mezinárodním měřítku. Tematicky je výzkum ČNB zaměřen na sedm hlavních oblastí:

  • měnová politika a analýza její transmise,
  • analýza transmise makroobezřetnostních a mikroobezřetnostních nástrojů,
  • interakce mezi měnovou, makroobezřetnostní, mikroobezřetnostní politikou,
  • makroekonomické modelování,
  • vývoj a zdokonalení metodiky zátěžových testů sektorů finančního systému,
  • nástroje pro identifikaci a kvantifikaci skrytých systémových rizik,
  • reálný sektor a fiskální politika.

Klíčové vlastnosti výzkumu

Klíčové vlastnosti výzkumu

Koordinace a provádění výzkumu je zaštítěno dvěma odbory – odborem ekonomického výzkumu v sekci měnové a odborem finančního výzkumu v sekci finanční stability. Odbor ekonomického výzkumu je zároveň zodpovědný za koordinaci vytváření interních protokolů a veřejných záznamů z měnověpolitických jednání, které jsou jedním z hlavních komunikačních nástrojů ČNB v oblasti měnové politiky. Odbor finančního výzkumu je naopak zodpovědný za koordinaci vytváření interních stanovisek k situačním zprávám a přípravu podkladů pro měnověpolitická rozhodování.