Dohody o spolupráci

Dohody o spolupráci mezi orgány dohledu hrají hlavní roli v oblasti mezinárodní spolupráce.

Dohody o spolupráci nemají právně závazný charakter, jejich hlavní přínos spočívá ve zlepšení spolupráce a výměně informací při dohledu přeshraničně působících subjektů finančního trhu. Dále slouží jako pojistka pro zachování důvěrnosti informací v případě spolupráce s orgány dohledu ze zemí mimo EU, a jako důležitý nástroj posílení spolupráce s partnerskými orgány dohledu.

Podle § 2 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, Česká národní banka při plnění svých úkolů spolupracuje s ústředními bankami jiných států, orgány dohledu nad finančními trhy jiných států a s mezinárodními finančními organizacemi a mezinárodními organizacemi zabývajícími se dohledem nad bankami, institucemi elektronických peněz a finančními trhy.

Bilaterální dohody o spolupráci

Stát Bankovnictví Pojišťovnictví Kapitálový trh Finanční trh
Belgie 7. 4. 2003   28. 3. 2002  
Čína 5. 1. 2010
29. 3. 2016
    14. 5. 2017
Filipíny       12. 10. 2018
Francie 21. 6. 2002   7. 12. 1999  
Indie 13. 6. 2017
13. 6. 2017
     
Itálie 11. 11. 2004   25. 6. 2001  
Kypr     1. 3. 2002
28. 2. 2002
 
Lucembursko     20. 7. 2001  
Maďarsko     12. 9. 1999  
Německo 6. 1. 2003 30. 10. 2002 5. 11. 1998  
Nizozemsko 30. 8. 2004   21. 3. 2003  
Ostrov Man     2. 12. 2005  
Polsko   19. 11. 2004 12. 9. 1999  
Portugalsko     15. 12. 2000  
Rakousko 12. 10. 2001 16. 4. 2004 3. 5. 1999  
Rumunsko     15. 2. 2005  
Řecko     28. 6. 2001  
Slovensko 8. 11. 2002 26. 11. 2002 25. 6. 2001
7. 5. 1999
 
Slovinsko     31. 5. 2001  
Srbská republika 20. 5. 2021      
Španělsko     20. 7. 2001  
Švýcarsko   29. 11. 2006    
USA 23. 12. 2002      
Velká Británie 1. 1. 2021 1. 1. 2021 1. 1. 2021  

Mnohostranné dohody o spolupráci

Datum
přistoupení
Název dohody a její cíl
14. 3. 2024 Dohoda o spolupráci mezi Jednotným výborem pro řešení krizí, Evropskou centrální bankou a Českou národní bankou ve věci spolupráce a výměny informací pro plnění jejich úkolů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU.
Účastníci prostřednictvím této dohody vyjadřují svou ochotu vzájemně spolupracovat v zájmu naplnění svých příslušných zákonných cílů, zlepšení komunikace a spolupráce, vzájemné pomoci při plánování a provádění řádného řešení krize bank a zachování důvěry a finanční stability v zúčastněných členských státech Evropské unie a České republice.
25. 1. 2023 Mnohostranná dohoda o spolupráci s Evropskou centrální bankou a s šesti dohledovými orgány z členských států EU, které nejsou zapojeny do jednotného mechanismu bankovního dohledu vedeného ECB.
Cílem dohody je rozšířit dosavadní velmi dobrou dohledovou spolupráci vytvořením rámce pro výměnu informací a koordinaci aktivit při dohledu nad bankami a bankovními skupinami, jejichž mateřské banky anebo dceřiné společnosti se nachází buď v působnosti dohledu ECB, nebo v působnosti národních dohledů dohody se účastnících států.

29. 3. 2007
25. 10. 2019

Mnohostranná dohoda o spolupráci v rámci Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry
Cílem dohody je prohloubení a zefektivnění  spolupráce členských zemí IOSCO při vyšetřování mezinárodní trestné činnosti a s tím související výměna informací v oblasti finančních trhů.
1. 6. 2008 Mnohostranná dohoda o spolupráci v oblasti finanční stability
Cílem dohody je posílení spolupráce mezi centrálními bankami, orgány dohledu nad finančním trhem
a ministerstvy financí členských států EU v případném řízení a řešení přeshraničních finančních krizí.
28. 4. 2010 Mnohostranná dohoda o výměně informací mezi národními centrálními registry úvěrů za účelem zpřístupnění těchto informací reportujícím institucím
Cílem dohody je vytvořit rámec pro to, aby uživatelé národních centrálních registrů úvěrů mohli ověřovat závazky dlužníků s využitím informací ze všech národních centrálních registrů úvěrů zemí EU účastnících se této dohody.
22. 7. 2010 Tisková zpráva: Rozšíření dohody z roku 2008 (odkaz na stránku belgického předsednictví)
7. 5. 2014 Mnohostranná dohoda o spolupráci a výměně informací (Multilateral Memorandum of Understanding) uzavřená v rámci ESMA, která tvoří přílohu pokynů ESMA k dohodě o spolupráci a výměně informací mezi příslušnými orgány dohledu a mezi příslušnými orgány dohledu a ESMA
Cílem dohody je posílení spolupráce mezi příslušnými orgány dohledu států EHP a mezi příslušnými orgány dohledu států EHP a ESMA při licenční a povolovací činnosti vůči subjektům kapitálového trhu; dohledové činnosti; monitoringu aktivit a chování subjektů na finančním trhu; sankčním řízení a vymáhání práva v souladu s požadavky příslušné legislativy.

Skupinové dohody o spolupráci

Od roku 2009 začaly orgány dohledu zodpovědné za dohled přeshraničně působících bankovních skupin v rámci EU zakládat kolegia orgánů dohledu (kolegia supervisorů) s cílem posílit vzájemnou spolupráci a koordinaci a výměnu informací.

Datum
přistoupení
Bankovní skupina Domovský orgán dohledu
17. 8. 2009 Societe Generale Commission bancaire (FR)
30. 12. 2009 KBC Banking, Finance and Insurance Commission (BE)
30. 12. 2009 ING De Nederlandsche Bank (NL)
30. 12. 2009 UniCredit Banca d ’Italia (IT)
30. 12. 2009 Erste Financial Market Authority (AT)
30. 12. 2009 Volksbank Financial Market Authority (AT)
30. 12. 2009 Raiffeisenbank Financial Market Authority (AT)
18. 5. 2015 J&T Finance Group SE Česká národní banka - ČNB (CZ)

Skupinové dohody o spolupráci v oblasti AML/CFT

Od roku 2021 začaly orgány dohledu zodpovědné za dohled v oblasti AML/CFT přeshraničně působících finančních skupin v rámci EU zakládat kolegia orgánů dohledu s cílem posílit vzájemnou spolupráci, koordinaci a výměnu informací.

Datum
přistoupení
Bankovní skupina Domovský orgán dohledu
9. 4. 2021 Deutsche Bank Group Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin (DE)
25. 8. 2021 Commerzbank Group Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin (DE)
25. 8. 2021 ING Bank Group De Nederlandsche Bank - DNB (NE)
19. 10. 2021 MUFG Bank Group De Nederlandsche Bank - DNB (NE)
22. 10. 2021 Citi Bank Group Central Bank of Ireland (IE)
29. 10. 2021 Saxo Bank Group Danish Financial Supervisory Authority DFSA (DK)
9. 11. 2021 J&T FG SE Česká národní banka - ČNB (CZ)
17. 12. 2021 BNP Paribas Group Autorité de Contrôle prudentiel et de résolution - ACPR (FR)
17. 12. 2021 Societe Generale Group Autorité de Contrôle prudentiel et de résolution - ACPR (FR)
3. 3. 2022 HSBC Group Autorité de Contrôle prudentiel et de résolution - ACPR (FR)
20. 4. 2022 KBC Group National Bank of Belgium- NBB (BE)
3. 8. 2022 Intesa Sanpaolo Group Banca d´Italia (IT)
3. 8. 2022 UniCredit Group Banca d´Italia (IT)
29. 8. 2022 Western Union International Bank GroupFinanzmarktaufsicht - FMA (AT)
17. 10. 2022 Raiffeisenbank Group Finanzmarktaufsicht - FMA (AT)
17. 10. 2022 VIG Group Finanzmarktaufsicht- FMA (AT)
25. 11. 2022 Erste Group Finanzmarktaufsicht - FMA (AT)
25. 11. 2022 Oberbank Group Finanzmarktaufsicht - FMA (AT)
10. 5. 2023 SMBC Bank Group Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin (DE)
18. 9. 2023 PKO BP Group Urząd Komisji Nadzoru Finansowego - UKNF (PL)
4. 1. 2024 Metlife Europe Central Bank of Ireland (IE)
4. 4. 2024 Uniqa Insurance Group AG Finanzmarktaufsicht - FMA (AT)

Dohody o koordinaci v rámci dohledu nad pojišťovacími skupinami

Datum přistoupení Skupina Domovský orgán dohledu
26. 3. 2015 Aegon De Nederlandsche Bank (NL)
26. 3. 2015 Allianz Bundesanstalt fűr Finanzdienstleistungsaufsicht (DE)
26. 3. 2015 AXA Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (FR)
26. 3. 2015 Generali Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni​ (IT)
26. 3. 2015 Munich Re Bundesanstalt fűr Finanzdienstleistungsaufsicht (DE)
26. 3. 2015 NN De Nederlandsche Bank (NL)
26. 3. 2015 UNIQA Finanzmarktaufsicht (AT)
26. 3. 2015 VIG Finanzmarktaufsicht (AT)
29. 9. 2015 Credimundi Nationale Bank van België (BE)
29. 9. 2015 KBC Insurance Nationale Bank van België (BE)
2. 12. 2015 BNP Paribas Cardif Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (FR)
2. 12. 2015 MetLife Inc Central Bank of Ireland (IE)
2. 12. 2015 SOGECAP Société Générale Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (FR)
2. 12. 2015 Wüstenrot & Württembergische Bundesanstalt fűr Finanzdienstleistungsaufsicht (DE)