Dohledová úřední sdělení a benchmarky

Účelem materiálů Dohledové benchmarky je seznámení dohlížených subjektů s vybranými zobecněnými dohledovými poznatky a souvisejícími očekáváními dohledu, pokud jde o jednání dohlížených subjektů.

V současné době neexistuje žádný platný dohledový benchmark vydaný v tomto roce.