Základní ukazatele o sektorech finančního trhu

Česká národní banka pravidelně uveřejňuje základní informace o vývoji jednotlivých sektorů finančního trhu, čímž zpřístupňuje odborné i laické veřejnosti základní kvantitativní údaje o velikosti, finanční situaci a obezřetnosti podnikání bank, družstevních záložen, pojišťoven, obchodníků s cennými papíry, investičních společností, fondů kolektivního investování, penzijních společností a fondů penzijních společností.

Informace jsou nově zpřístupněny prostřednictvím aplikace ARAD, která byla dosud používána především pro statistické informace. Přechod na novou formu prezentace dat umožňuje publikovat delší časové řady a využívat i další funkcionality této aplikace. Okruh publikovaných dat se významně mění zejména v sektorech bank, družstevních záložen a obchodníků s cennými papíry, kde jsou nyní publikována data, která odpovídají novým výkazům a hlášením v rámci jednotných reportovacích rámců zaváděných evropskými předpisy (COREP, FINREP) prostřednictvím Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. V ostatních sektorech byl zachován stávající okruh publikovaných ukazatelů.

Ke každému bloku informací jsou zpracovány metodické vysvětlivky, které objasňují přístupy zpracování použitých dat, obsah některých méně známých ukazatelů a zejména upozorňují na metodické změny v časových řadách, které mají vliv na interpretaci vývoje jednotlivých ukazatelů, proto doporučujeme jim věnovat náležitou pozornost zejména v sektorech bank, družstevních záložen a obchodníků s cennými papíry, kde dochází k výraznějším změnám. Tyto metodické vysvětlivky naleznete v aplikaci ARAD  při volbě příslušné sestavy pod záložkou Metodika ve formě metodického listu. Rovněž doporučujeme sledovat datum aktualizace údajů, které také může vysvětlovat tyto rozdíly. Vykazující osoby totiž často již zaslaná data opravují, nejčastěji v návaznosti na externí audity. K jednotlivým údajům ČNB další detailní informace neposkytuje.

Sektory

Periodicita zveřejňování základních ukazatelů za jednotlivé sektory

Aktualizace dat bude probíhat jednotně pro všechny sektory vždy 2,5 měsíce po skončení jednotlivých čtvrtletí. Při této aktualizaci budou případně zpřesňovány i dříve publikované údaje podle oprav zaslaných vykazujícími osobami v průběhu čtvrtletí. V případě zásadnějších změn v údajích bude aktualizace dřívějších dat provedena okamžitě a o této mimořádné aktualizaci bude informováno prostřednictvím aktualit.