Ostatní analytické publikace a dokumenty

Pro zvýšení informovanosti široké i odborné veřejnosti Česká národní banka zveřejňuje doplňující analytické materiály a dokumenty týkající se oblasti finančního trhu. Uvedené materiály mohou být využity při zpracování nejrůznějších výzkumných projektů, disertačních a diplomových prací a též slouží jako potenciální zdroj dat pro vybrané specifické analýzy.