Webové služby WS JERRS

Poskytování dat prostřednictvím webových služeb WS JERRS

Hlavním účelem poskytování dat prostřednictvím webových služeb z informačního sytému JERRS (dále jen „WS JERRS“) je zpřístupnění strojově čitelných dat ze systému JERRS externím subjektům standardizovaným a řízeným přístupem. Použití WS JERRS je vhodné především pro subjekty s vyššími nároky na počty dotazů a počty vyhledávaných údajů. Vyhledávání jednotlivých údajů je nadále umožněno také přímo v aplikaci JERRS. Pro získávání dat ze systému JERRS prostřednictvím webových služeb existují 3 webové služby a každá je určena pro získání jiných údajů. Pro všechny 3 webové služby platí stejný postup, kdy tazatel odešle XML soubor s požadovanými údaji a obdrží odpověď s požadovanými informacemi ve formátu XML. Oba soubory XML musí odpovídat požadované XSD specifikaci. Všechny webové služby jsou realizovány jako synchronní, přičemž je určena maximální velikost odpovědi.

K autentizaci uživatelů WS JERRS je využíván komerční certifikát s podporou šifrování klíče pro SSL komunikaci (kvalifikovaný certifikát nelze použít). Pro přístup k WS JERRS je možné použít komerční certifikát vydaný certifikační autoritou eIdentity, I.CA nebo Postsignum nebo případně zahraniční autoritou uvedenou na seznamu služeb vytvářejících důvěru, zveřejněném na webových stránkách Evropské komise na adrese https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser

Pro získání přístupu k webovým službám je nutné zaslat na adresu jerrsws@cnb.cz elektronicky podepsanou žádost o přístup k WS JERRS obsahující identifikační údaje osoby, která o využití WS JERRS žádá, informace o kontaktní osobě a dále sériové číslo a název vydavatele certifikátu, který bude používat pro autentizaci a autorizaci přístupu k WS JERRS.

Společná specifikace WS JERRS

Dokument Soubor Platnost od
WSDL specifikace JerrsWS (wsdl, 4 kB) 1. 7. 2019
XSD specifikace JerrsWS (xsd, 27 kB) 21. 4 2022
Popisný dokument WS JERRS WSJERRS (pdf, 913 kB) 21. 4. 2022

Číselníky WS JERRS

Dokument Soubor Platnost od
Číselník rolí WSJERRS_role (xlsx, 14 kB) 11. 10. 2021
Číselník seznamů WSJERRS_seznamy (xlsx, 12 kB) 7. 4. 2020
Číselník činností pro role WSJERRS_cinnosti_role (xlsx, 245 kB) 1. 5. 2024
Číselník činností pro vazby WSJERRS_cinnosti _vazby (xlsx, 16 kB) 11. 10. 2021
Číselník chyb WSJERRS_chyby (xlsx, 11 kB) 1. 7. 2019

Popis webových služeb

1) Informace o konkrétním subjektu.

Tato služba slouží pro získání informací o jednom konkrétním subjektu. Odpověď na tuto službu bude obsahovat identifikační údaje požadovaného subjektu, adresu sídla, informace o datu vzniku, trvání a zániku oprávnění, informace o povolených činnostech a informace o vybraných vazbách na jiné subjekty.

2) Informace o seznamu subjektů ve vybrané roli.

Tato služba slouží pro získání seznamu subjektů daného typu. Jedná se obdobu základních seznamů (bez vazeb a hierarchií), které jsou k dispozici v prezentaci Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů. V případě rozsáhlejších seznamů bude odpověď rozdělena do více souborů (stránek).

3) Informace o zástupcích daného zastoupeného.

Tato služba slouží pro získání seznamu zastupujících subjektů ve vazbě na daného zastoupeného. V případě rozsáhlejších seznamů bude odpověď rozdělena do více souborů (stránek).

 Webové služby WS JERRS jsou dostupné na adrese https://aplc.cnb.cz/jerrsws/ws