Upozornění na investiční platformu https://my.tradinglife.io/

ČNB upozorňuje veřejnost, že skupina osob provozujících investiční platformu https://my.tradinglife.io/ (osoby vystupují pod obchodními firmami různých společností např. Finansoft, Synergy Capital či Power Capital Limited) nemá žádné povolení k poskytování investičních služeb ani nedisponuje žádným jiným povolením k činnosti na finančním trhu v České republice. Případná investice není ze zákona pojištěna ani jinak chráněna.

Oprávnění osob k poskytování regulovaných finančních služeb v České republice si lze ověřit v seznamech regulovaných a registrovaných subjektů zveřejněných na webových stránkách České národní banky.

Česká národní banka v této souvislosti doporučuje veřejnosti, aby při investování zvolila obezřetný přístup a prováděla vždy předběžnou kontrolu, tedy aby nejen důkladně kontrolovala identitu subjektů, prostřednictvím kterých hodlá investovat, ale prověřovala i další údaje, jako např. doménová jména, adresy e-mailů či čísla účtů, kam mají být poukázány peněžní prostředky. Při nabízení investice v případě investiční platformy https://my.tradinglife.io/ dochází ke zneužití čísla transparentního účtu obecně prospěšné společnosti, který neslouží k investičním účelům. Následně kontaktující osoby žádají o přístup do počítače nebo mobilního telefonu zájemce o investici, a to prostřednictvím instalace aplikace umožňující vzdálený přístup. Rovněž žádají o sdělení přístupových údajů k bankovnímu účtu, příp. účtu na obchodní platformě.

Česká národní banka veřejnost důrazně varuje před využíváním aplikací umožňujících vzdálený přístup do mobilního telefonu nebo počítače (např. AnyDesk, TeamViewer apod.). Pokud je umožněn třetí osobě přístup do soukromého zařízení, získává tím přístup k celému jeho obsahu. Zároveň pokud třetí osoba získá i další přístupové údaje (např. k bankovnímu účtu, obchodním platformám, apod.), může volně nakládat s peněžními prostředky zájemce o investici, či za něj zadávat pokyny, a to jménem zájemce o investici a na jeho účet. Na možné zneužití tohoto typu programů důrazně upozorňuje i Policie ČR (např. Pozor na podvodné investiční portály! či Chtěli rychle zbohatnout).