Právní předpisy

Zákony a přímo závazné předpisy EU

Prodeje na krátko (short selling)


Upozornění:
Uvedená znění právních předpisů jsou pouze zněním k informaci. Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné ve Sbírce zákonů nebo ve Věstníku ČNB.