Pojišťovny, zajišťovny a pojišťovací zprostředkovatelé

Regulace v oblasti pojišťovnictví se týká tuzemských pojišťoven a tuzemských zajišťoven podle zákona o pojišťovnictví a pojišťovacích zprostředkovatelů a pojistníků nabízejících možnost stát se pojištěným podle zákona o distribuci pojištění a zajištění. Regulovány jsou rovněž pobočky zahraničních pojišťoven a zajišťoven z jiných zemí než zemí Evropského hospodářského prostoru v rozsahu činnosti provozované na území ČR. Pobočky zahraničních pojišťoven a zajišťoven ze zemí Evropského hospodářského prostoru podléhají zejména regulaci a dohledu země, kde je umístěna jejich centrála.

Další praktické informace, např. o povolovacích a schvalovacích řízeních, informační povinnosti vůči ČNB, informačním systému k registraci pojišťovacích zprostředkovatelů (REGIS), jsou k dispozici na samostatných stránkách.


Upozornění:
Uvedená znění právních předpisů jsou pouze zněním k informaci. Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné ve Sbírce zákonů nebo ve Věstníku ČNB.