Penzijní společnosti a fondy, zprostředkovatelé penzijních produktů

Regulace v oblasti penzí v působnosti ČNB se týká penzijních společností a účastnických a transformovaných fondů podle zákona o doplňkovém penzijním spoření a zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem a zahraničních institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, pokud poskytují své služby v České republice, podle zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění. Regulace se týká rovněž zprostředkovatelů v oblasti doplňkového penzijního spoření. Další praktické informace, např. o povolovacích a schvalovacích řízeních, informační povinnosti vůči ČNB apod., jsou k dispozici na samostatných stránkách. 

 • Právní předpisy
  (Přehled zákonů a prováděcích právních předpisů vztahujících se k danému finančnímu sektoru. Přehled obsahuje i přímo závazné předpisy EU, pokud byly v daném sektoru vydány.)
  • zákony a přímo závazné předpisy EU
  • vyhlášky
 • Metodické a výkladové materiály
  (Přehled aktuálních úředních sdělení, stanovisek a odpovědí vztahujících se k zákonům a předpisům daného finančního sektoru.)
  • úřední sdělení
  • stanoviska a odpovědi na dotazy
  • ostatní materiály
 • Konzultační materiály a návrhy
  (Nově připravované materiály, které ČNB uveřejňuje pro účely odborné diskuse nebo pro informaci účastníků finančního trhu.)

Upozornění:
Uvedená znění právních předpisů jsou pouze zněním k informaci. Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné ve Sbírce zákonů nebo ve Věstníku ČNB.