Panevropský osobní penzijní produkt (PEPP)

Panevropský osobní penzijní produkt (PEPP) je doplňkový osobní penzijní produkt na bázi dobrovolné nabídky i dobrovolného účastenství, tedy bez vazby na systém důchodového pojištění (tzv. I. pilíř). PEPP produkty jsou v ČR součástí tzv. III. penzijního pilíře a mohou být nabízeny širokou škálou finančních institucí. V této části jsou uvedeny vybrané právní předpisy a další relevantní materiály pro oblast PEPP.

 • Právní předpisy
  (Přehled zákonů a prováděcích právních předpisů vztahujících se k danému finančnímu sektoru. Přehled obsahuje i přímo závazné předpisy EU, pokud byly v daném sektoru vydány.)
  • zákony a přímo závazné předpisy EU
  • vyhlášky a opatření
 • Metodické a výkladové materiály
  (Přehled aktuálních úředních sdělení, stanovisek a odpovědí vztahujících se k zákonům a předpisům daného finančního sektoru.)
  • úřední sdělení
  • obecné pokyny evropských orgánů dohledu
  • stanoviska a odpovědi na dotazy
  • ostatní materiály
 • Konzultační materiály a návrhy
  (Nově připravované materiály, které ČNB uveřejňuje pro účely odborné diskuse nebo pro informaci účastníků finančního trhu.)

Upozornění:
Uvedená znění právních předpisů jsou pouze zněním k informaci. Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné ve Sbírce zákonů nebo ve Věstníku ČNB.