Právní předpisy

Přímo závazné předpisy EU

Skupinové financování – crowdfunding

Prováděcí technické normy (RTS a ITS)

Vyhlášky

Sekuritizace

OTC deriváty

OTC deriváty a povinnost clearingu

OTC deriváty bez clearingu

Reporting do registrů obchodních údajů

Registry obchodních údajů

Ústřední protistrany

 


Upozornění:
Uvedená znění právních předpisů jsou pouze zněním k informaci. Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné ve Sbírce zákonů nebo ve Věstníku ČNB.