Investiční společnosti a investiční fondy

(text odráží změny účinné od 19. srpna 2013)

Regulace zahrnuje pravidla činnosti tuzemských investičních fondů a jejich obhospodařovatelů, administrátorů a depozitářů v souladu se směrnicemi UCITS a AIFMD, včetně podmínek vstupu zahraničních investičních fondů a obhospodařovatelů na trh v ČR. Získání úplného přehledu účastníků trhu o pramenech regulace podporují právní předpisy, včetně evropských a připravovaných, metodické a výkladové materiály České národní banky, ESMA a Evropské komise, zařazené v této sekci webu.

Obhospodařovatel a administrátor poskytující investiční služby podle MiFID (ZPKT) se též řídí pravidly pro obchodníky s cennými papíry. Příslušná legislativní základna je obsažena v sekci Dohled a regulace > Legislativní základna > Obchodníci s cennými papíry, investiční zprostředkovatelé .

Další praktické informace, např. o povolovacích a schvalovacích řízeních nebo o informačních povinnostech vůči ČNB, jsou k dispozici v samostatných sekcích webových stránek.

 • Právní předpisy
  (Přehled zákonů a prováděcích právních předpisů vztahujících se k danému finančnímu sektoru. Přehled obsahuje i přímo závazné předpisy EU.)
  • zákony a přímo závazné předpisy EU
  • vyhlášky a nařízení vlády
 • Metodické a výkladové materiály
  (Přehled aktuálních úředních sdělení, stanovisek a odpovědí vztahujících se k zákonům a předpisům daného finančního sektoru.)
  • úřední sdělení
  • stanoviska a odpovědi na dotazy
  • obecné pokyny, stanoviska a Q/A ESMA
  • ostatní materiály
 • Další materiály
  (Přehled dalších významných materiálů.)
  • směrnice EU
  • zahraniční dohody o spolupráci podle AIFMD
 • Konzultační materiály a návrhy
  (Nově připravované materiály EU, ESMA a ČNB.)

Upozornění:
Uvedená znění právních předpisů jsou pouze zněním k informaci. Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné ve Sbírce zákonů nebo ve Věstníku ČNB.